Dashboard!

Veskimetsa alajaama uuendustööd lõpetab ABB AS

20.05.2008 01:40

Veskimetsa alajaama rekonstrueerimistööde lõpuetapis teostatakse uute seadmete viimased montaaži- ja seadistustööd, demonteeritakse alajaama tööst välja viidav vana osa ning heakorrastatakse kogu kinnistu territoorium.

12,4 miljoni kroonise mahuga lepingu Veskimetsa alajaama uuendustööde lõpuetapi teostamiseks allkirjastasid ABB AS ja OÜ Põhivõrk eelmise nädala lõpus. Tööde lõplik üleandmine on planeeritud 2009. aasta maisse, mil pärast pea viis aastat väldanud uuendustööde lõpetamist saab Tallinna üks olulisim sõlmalajaam hakata taas normaalskeemil tööle. „Veskimetsa alajaama objekt on esitanud tõsiseid väljakutseid nii ehitajatele kui ka meile tellijana,“ tõdes Põhivõrgu projektijuht Reigo Haug uuendustööde senist käiku kirjeldades. „Palju on tulnud jooksvalt töö käigus ümber mängida ning kõik osapooled on teinud ära suure töö süsteemi varustuskindluse tagamisel ka tööde plaanivälise venimise ajaks.“ Veskimetsa alajaama uuendustööde teostamiseks sõlmiti töövõtuleping juba 2004. aasta juulis eesmärgiga viia uus alajaam töösse 2006. aasta suvel. Tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse otsusest keelustada linnas uute õhuliinide rajamine tuli uuendustööde käigus projekti muuta ning sellest tulenevalt lükkus tööde valmimise tähtaeg edasi 2009. aasta kevadesse. Samuti on alajaama renoveerimistööde algne 107 miljoni kroonine koguhind kasvanud tänaseks ligi 50 miljoni krooni võrra. Veskimetsa alajaam on üks Tallinna sõlmalajaamadest, mis on tihedalt seotud Õismäe, Haabersti, Mustamäe, Kopli, Paljassaare ja Pelgulinna elektrivarustusega. Suuremad piirkonda jäävad elektritarbijad on Tallinna Loomaaed ning Lääne-Tallinna keskhaigla üksused. Veskimetsa alajaama uuendamine on üheks viimaste aastate olulisimaks Põhivõrgu sammuks Tallinna elektrivarustuskindluse tõstmisel.