Dashboard!

Veskimägi: töötame Balti riikide Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga ühendamise nimel

28.02.2011 10:41

Eelmisel nädalal Tallinnas toimunud Balti riikide elektrisüsteemihaldurite töökohtumisel arutati praktilisi samme Eesti, Läti ja Leedu Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga ühendamiseks. Ühiselt tõdeti, et strateegilise energiapoliitilise eesmärgi saavutamine, mis kätkeb endas Balti riikide lahti sidumist sünkroontööst Venemaa ja Valgevenega ning liitumist Kesk-Euroopaga, on võimalik vaid etapiliselt.

Balti süsteemihaldurite Eleringi, Augstsprieguma Tîklsi ja Litgridi kohtumisel toodi välja, et esmase sammuna tähendab see ühenduste ehitamist lisaks rajatavatele NordBalt ja Estlink2 kaablitele ka Leedu-Poola vahel. Järgneva tegevusena tuleb planeerida seniste vahelduvvoolu ühenduste ümberehitamine Balti riikide ja Venemaa piiril. Täpne tegevusplaan koos ajagraafiku ja projekti maksumusega on võimalik panna paika peale 2012. aasta lõpuks valmiva Balti riikide Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga ühendamise tehnilise teostatavuse uuringu läbiviimist. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eesti liitmine Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga on võimalik juhul, kui Balti riikide elektrisüsteemid on omavahel piisavalt ühendatud, ilma Venemaa kaudu kulgevaid ühendusi arvestamata. „Peale EstLink2 töösse andmist 2014. aasta alguses koondub peamine ülekandevõimsuste pudelikael Põhja-Balti ühtsel elektriturul Eesti-Läti piirile. Selle likvideerimiseks oleme valmistanud ette Baltimaade ülekandevõrkude  tugevdamise plaani, lootes leida ülepiiriliste ühenduste rajamiseks täiendavaid rahalisi vahendeid järgmisest Euroopa Liidu eelarveperioodist. Eesti-Läti ühenduste seisukohalt tähendab see 3. ja 4. otseliini ehitust “, sõnas Veskimägi. Lisaks ühendustele on eesmärgi saavutamiseks tema hinnangul vajalik ühise turupiirkonna loomise lõpule viimine Balti riikides ja kriitilisel hulgal elektritootmisvõimsuste olemasolu regioonis.   Baltikumi Venemaa energiasüsteemist lahti ühendamine lähtub eesmärgist liita praegu Euroopast isoleeritud energiasaar ülejäänud Euroopaga, tagades nii meie tootjatele ligipääsu oluliselt suuremale turule ning sealsetel tootjatel võimaluse müüa energiat Baltikumi. Balti riikide energiajulgeoleku suurendamine läbi Kesk-Euroopa elektrisüsteemiga liitmise on leidnud käsitlust nii Euroopa Ülemkogu lõppjäreldustes kui seatud selgeks eesmärgiks hiljutisel Eesti, Läti ja Leedu peaministrite kohtumisel.