Dashboard!

Veebruaris osteti avatud turu lepingute alusel 84 protsenti kogu tarbitud elektrist

21.03.2013 08:33

Veebruaris moodustas avatud turu lepingute osakaal kogu tarbimisest 84 protsenti, mis võrreldes jaanuariga kasvas ühe protsendi võrra. Üldteenust kasutati veebruaris 202 009 mõõtepunktis ning kogu tarbimisest moodustas see 16 protsenti.

Veebruari lõpu seisuga oli avatud turu lepinguid sõlmitud kokku 68 protsendil tarbimiskohtadest. Tähtajalist lepingut kasutab 83,5 protsenti elektriostulepingu sõlminud klientidest ning tähtajatut vastavalt 16,5 protsenti klientidest. Kliente, kes on otsustanud vahetada müüjat ning kellel hakkab alates märtsist kehtima leping uue elektrimüüjaga, on 205.

Bilansihaldurite turuosad olid elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras tarbitud elektriga) esialgsetel andmetel järgmised:

Bilansihaldurite turuosad

Veebruar 2013Jaanuar 2013

Eesti Energia AS bilansiportfell

sh VKG Energia

72,5%

1,2%

72,9%

2,0%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell10,8%10,6%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

sh 220 Energia OÜ

sh TS Energia OÜ

sh VKG Elektrivõrgud OÜ

sh Sillamäe SEJ AS

sh AS Loo Elekter

8,4%

1,7%

1,3%

1,2%

0,7%

0,2%

8,3%

1,6%

1,5%

1,1%

0,7%

0,3%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

sh Imatra Elekter AS

sh Eesti Gaas AS

2,6%

1,6%

0,2%

2,7%

1,6%

0,1%

Elektrimüügi AS bilansiportfell1,2%1,1%
Eleringi poolt võrgukadude katteks ostetud elektrienergia4,5%4,4%

 


Lisainfo