Dashboard!

Vastukaubandus

Vastukaubandust kasutatakse olukorras, kui elektrisüsteemis toimub sündmus, mis põhjustab riikidevaheliste liinide ristlõikel ülekoormuse tekkimise või võimsuse ülekande füüsilise katkemise.

Vastukaubanduse teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

  • Enne riikidevaheliste liinide ülekoormuse tekkimist või võimsuse ülekande füüsilist katkemist toimunud piiriülene energiakaubandus tagatakse süsteemihaldurite poolt täies ulatuses ehk eelnevalt kinnitatud tarneid ei tühistata.
  • Süsteemihaldur, kelle suunas liigub (liikus) võimsusvoog, korraldab oma vastutusalas vajalikus mahus täiendava genereeriva võimsuse aktiveerimise.
  • Süsteemihaldur, kes annab (andis) võimsust välja, korraldab oma vastutusalas vajalikus mahus genereeriva võimsuse vähendamise.