Dashboard!

Valmis on saanud Tartule ringtoidet tagav kõrgepingering

21.05.2007 05:00

Täna, 21. mail võttis OÜ Põhivõrk töövõtjalt vastu Tartu ringi ehitustööde viimase etapi. Sündmusel kirjutasid Ülejõe alajaama ehitustööde vastuvõtuaktile ning Ülejõe-Emajõe maakaablite vastuvõtuaktile tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja esindajana AS Merko Ehitus juhatuse liige Andres Agukas.

Ülejõe alajaama renoveerimine ning 110 kilovoldiste (kV) maakaablite paigaldamine Ülejõe ja Emajõe alajaamade vahele oli lõpuetapiks Põhivõrgu viimaste aastate olulisimale elektrisüsteemi arendusprojektile Lõuna-Eestis.

Lõpetatud suurinvesteeringute eesmärgiks on tagada kõigile Tartu piirkondadele kõrgepinge ringtoide. See tähendab, et kui ühes alajaamas või kaablis toimub tõrge, tagatakse elektrivarustus koheselt ringi teisest küljest.

„Koos selle aasta märtsis avatud Emajõe alajaama ehitusega ulatus Tartu ringi rajamise kogumaksumus 102  miljoni kroonini,“ rääkis Tartule tulevikus paremat elektrivarustuskindlust tagavatest töödest Põhivõrgu projektijuht Jaan Luurmees.

Ülejõe alajaama renoveerimise käigus tõsteti alajaama võimsus 40 MVA-ni, paigaldati uued 35 kV ja 110 kV jaotlad ning uus 25 MVA jõutrafo. Samuti ehitati uus juhtimishoone ja korrastati kogu alajaama territoorium. Märtsis valminud Emajõe alajaamaga loodi ühendus linnapiirkonda sobilike maakaablite kaudu.

Ülejõe alajaama renoveerimist alustas AS Merko Ehitus 2005. aasta sügisel ja projekti maksumuseks oli 27 miljonit krooni. Emajõe ja Ülejõe alajaamade vaheliste maakaablite rajamise hanke võitjaks oli samuti AS Merko Ehitus ning nende tööde kogumaksumus oli 14 miljonit krooni.