Dashboard!

Valmis esimene etapp uuest Tartu-Viljandi-Sindi kõrgepingeliinist

24.08.2011 10:28

Täna, 24. augustil valmis esimene etapp Tartut, Viljandit ja Sindit ühendava uue kõrgepingeliini ehitusest, mille rajamine tagab vajalikus mahus ja suuremal võimsusel elektri liikumise Eestis ning parandab oluliselt Pärnu piirkonna elektriga varustatust.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on uue õhuliini esimese etapi Tartu-Puhja valmimine oluline osa Eesti elektrisüsteemi võimsuse ja maksimaalse töökindluse tagamisest. „Uue Tartu-Viljandi-Sindi liini ehitus on Eleringi investeerimiskavas ülepiiriliste ühenduste kõrval lähiaastatel selgelt üks peamisi prioriteete. Liini ehitusse suunatav 34 miljoni eurone investeering kindlustab Pärnu tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetse elektri ning samas loob ka võimalused uute tootmisvõimsuste liitmiseks Lääne-Eestis,“ ütles Veskimägi.

Tartut, Viljandit ja Sindit ühendav õhuliin suurendab Eestis ida-lääne suunalist elektrivõrgu läbilaskevõimet. Liini rajamisega kaasneb võimalus ehitada vajadusel ka kolmas Eesti–Läti liin ning tagada Lääne ja Kesk-Eesti elektrivarustus Narva toitepunktidest sõltumatult.

Liinikaitsevööndi alla mineva maa-ala vähendamiseks ehitatakse õhuliin kaheahelaline ja esmakordselt Eestis paigaldatakse samale mastile kaks erineva pingeklassiga (330 ja 110 kV) ahelat. Esimesel etapil pingestatakse ainult 110kV ahel Tartu-Puhja alajaamade vahel, 330kV ahel pingestatakse peale kogu liini valmimist 2014. aastal. Uue kõrgepingeliini ehitus toimub kahes osas: Tartu–Puhja–Oiu–Viljandi aastatel 2011-2012 ning Viljandi–Kilingi-Nõmme–Sindi aastatel 2013-2014.

Kokku investeerib ettevõte lähtuvalt Eesti elektrimajanduse arengukavast elektri varustuskindluse tagamiseks aastatel 2011–2015 kokku ligi 500 miljonit eurot, lisaks Tartu-Viljandi-Sindi liinile on suuremateks investeeringuteks EstLink 1 väljaostmine, EstLink 2 ja avariireservjaamade rajamine ning samuti Aruküla alajaama ja Eesti Elektrijaama jaotla renoveerimised.

Elering on Eesti elektrisüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne elektrivarustus. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel.

Uue liini pilte saab vaadata siit.