Dashboard!

Valmis elektrituru andmelao esimene etapp

25.05.2012 16:59

Eleringi eestvedamisel on valminud avatud elektrituru andmelao esimese etapi tööd, mille tulemusel saavad võrguettevõtjad küsida koode turuosalistele. Koodide alusel määratakse süsteemis õigused turuosaliste elektri mõõteandmetele ligipääsuks.

Tänaseks on andmelao arendamise käigus lõpule viidud turuosaliste koodide küsimise arendus. Turuosaliste kodeerimine on andmevahetuse esmaseks eelduseks, kuna nende kaudu antakse süsteemis ligipääs elektritarbimise andmetele. Koodid on seotud ka mõõtepunktidega ja seal sõlmitud võrgulepingutega. Vastavalt Elektrituruseadusele saab mõõtepunktis elektritarnijat muuta ja vahetada see isik, kellega on vastavas mõõtepunktis sõlmitud võrguteenuse leping.

Lisaks on esimese etapi raames teostatud süsteemi valmimiseks vajalike äriprotsesside analüüs ja andmeformaatide kirjeldus ning soetamisel on andmelao süsteemi administreerimiseks vajalik riistvara. Elering kavandab edasi liikuda tööde teise etapiga, mis hõlmab elektrimüüjate lepingutega seotud infoliikumise lahenduse ning müüja vahetusega seotud protsesside väljaarendamist.

Tööde teostamise järgmisi etappe arutatakse Eleringi poolt juuni alguses kokku kutsutavas andmelao juhtrühmas. Kuna andmelao valmimiseks väljakuulutatud hanke vaidlus on veninud, siis on juhtrühm leidnud, et süsteemi arendamisega minnakse edasi ning ükskõik millise juriidilise lõpplahenduse korral riigihanke osas suudetakse oma jõududega ette valmistada töötav baasfunktsionaalsusega infosüsteem.

Andmelao valmimine toetab elektrituru sujuvat avanemist 1. Jaanuaril 2013. aastal. Andmeladu on elektrituru avanemiseks arendatav infosüsteem, kuhu koondatakse elektritarbijate ja võrguettevõtjate elektri mõõteandmed, mille kaudu hakkavad müüjad saama andmeid mõõdetud elektrikoguste kohta tarbijate kaupa. Andmeladu haldab samuti turuosaliste õiguseid andmetele ligipääsuks ning salvestab elektrilepingutega seotud andmed. Andmeladu hakkavad andmevahetuseks kasutama võrguettevõtjad ja elektrimüüjad.

Lisainfot andmelao kohta leiab siit.