Dashboard!

Valmis Eesti elektrisüsteemi tootmisvõimsuste piisavuse aruanne

31.10.2007 05:00

Eesti elektrisüsteemi halduri OÜ Põhivõrk koduleheküljel on alates homsest võimalik tutvuda Eesti elektrisüsteemi tootmisvõimsuste piisavuse aruandega.

Vastavalt Võrgueeskirja paragrahvi 132 kuuendas lõikes sätestatule on süsteemihalduri kohustuseks avalikustada iga aasta 1. novembriks oma veebilehel tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnang järgmise 10 aasta jaanuarikuu (maksimaaltarbimine) ja juulikuu (minimaal-tarbimine) kohta.

Aruande teksti leiate: Tootmisvõimsuste aruanne