Dashboard!

Valmis Aseri alajaama laiendus

22.12.2008 04:31

Kolmapäeval, 17. detsembril 2008, võttis OÜ Põhivõrk ehitajalt AS Merko Ehitus vastu uuendatud Aseri 110 kilovoldise (kV) alajaama. Sündmusel kirjutasid alajaama ehitustööde vastuvõtuaktile tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali, juhatuse liige Kalle Kilk ja ehitaja esindajana AS Merko Ehituse juhatuse liige Andres Agukas.

Projekti raames uuendati alajaama 110 kilovoldiseid seadmeid ning ehitati uus  juhtimishoone. 24 MW võimsusega Aseri tuulepargi liitumiseks ehitati juurde 110 kV  liitumispunkt. Tänaseks on Aseri alajaamas paigaldatud ja seadistatud kõik vajalikud seadmed Aseri tuulepargi toodangu vastu võtmiseks.“1973 aastal ehitatud Aseri alajaama rekonstrueerimise tulemusena saime asendada 110 kV lahutid kaasaegsete võimsuslülititega. Uuendatud Aseri 110 kV alajaam tagab Kunda alajaama ja seetõttu kogu sealse piirkonna reservtoite. Viru-Nigula ja Aseri valla elanike ning piirkonnas asuvate tootmisettevõtete elektrivarustuse töökindluse tagamiseks oligi vaja rekonstrueerida 110 kV aegunud seadmetega alajaam”, selgitas tööde mõju laiemale piirkonnale OÜ Põhivõrk poolt projekti juhtinud Pavel Solovjov.Aseri 110 kV alajaama rekonstrueerimist alustas AS Merko Ehitus 2007. aasta oktoobris, projekti kogumaksumuseks oli 28,6 miljonit krooni. Projekt hõlmas nii alajaama projekteerimis- ja ehitustöid kui ka seadmete paigaldust ja seadistust.