Dashboard!

Valitsus otsustas Eleringi ostmise

12.11.2009 03:22

Valitsus otsustas Elering OÜ eraldamise Eesti Energia ASi omandist, et tagada põhivõrguettevõtja täielik sõltumatus elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest. Valitsuse otsuse kohaselt ostetakse Eesti Energia ASile kuuluv Elering OÜ osa hinnaga 2,7 miljardit krooni.

Põhivõrguettevõtja Elering osakapital koosneb ühest osast, mis kuulub hetkel veel Eesti Energia ASile. Lähtuvalt uuest elektri siseturu direktiivist 2009/72/EÜ peab liikmesriik tagama põhivõrguettevõtja sõltumatuse elektrienergia tootmis- ja müügitegevusest. Eesti kontekstis tuleb direktiivi põhimõtete rakendamiseks Elering OÜ tuua Eesti Energia ASi omandist riigi otseomandisse. OÜ Elering omakapitali turuväärtus audiitorfirma PriceWaterhouseCoopersi hinnangul on 1. augusti seisuga 2,5–3,1 miljardit krooni. Korralduse kohaselt sõlmib majandus- ja kommunikatsiooniminister Eesti Energia ASiga Elering OÜ osa müügilepingu pärast seda, kui 2010. a riigieelarve seadusega on ette nähtud vahendid nimetatud ostuhinna tasumiseks. Selleks muudetakse 2010. aasta riigieelarve seadust ja nähakse seal ette OÜ Elering osa ostuks 2,7 miljardit krooni. Samuti täiendatakse "Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadust" selliselt, et riigi poolt aktsiate ja osade omandamise võimaluste hulgas oleks ka juhtum, et riik võib omandada riigi osalusega äriühingult sellise äriühingu aktsiaid või osa, kus riik ise aktsionäriks või osanikuks ei ole. Viimastel aastatel on Põhivõrk OÜ/ Elering OÜ teeninud stabiilset kasumit. Puhaskasumi/müügitulu suhe on perioodil 2006-2008 olnud suurusjärgus 20%. Ostuhinnaga võrreldes on aastane tootlus üsna kõrge. Siinkohal tuleb arvestada, et ettevõte täidab ühiskonna seisukohast olulist rolli baasteenuse pakkujana ja seetõttu võiks tuluootused olla eraturuga võrreldes pigem madalamad ning aktsepteeritav oleks ka tugevasti kõrgem hind. Pikemas perspektiivis võib oodata ettevõtte müügitulu ja sellest tulenevalt ka kasumi suurenemist, mis lühendab tasuvusperioodi. Teisest küljest peab ettevõte tegema suuri investeeringuid, näiteks Estlink 2 rajamisega seotud kulud, avariireservi ehitus, mis lühiajaliselt piirab ettevõte võimet maksta kasumit dividendideks. Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo