Dashboard!

Valiti aasta parim ehitis kõrgepinge elektrivõrgus

21.11.2006 04:30

Täna, 21. novembril toimus Eesti kõrgepingevõrke haldava OÜ Põhivõrk koostööpartnerite päev. Ürituse raames arutati koostöö parandamise võimalusi ja kuulutati välja möödunud majandusaasta parim kõrgepingevõrgu ehitis.

Koostööpartnerite päeva raames anti partneritele ülevaade eelmise majandusaasta ehitusprojektide realiseerimisest, tutvustati Põhivõrgu arengusuundi, tehnikapoliitikat ning järgmiste perioodide investeeringute kava.

OÜ Põhivõrk juhataja Henn Jõe andis päeva lõpus üle ka auhinna möödunud majandusaasta parimale kõrgepingevõrgu ehitisele. Auhinnale kandideerisid nelja firma poolt tehtud 12 projekti. Juba kolmandat aastat järjest osutuks valituks Empower EEE AS, kes seekordse tunnustuse pälvis Rõuste alajaama ehitamise eest. Auhinna võttis vastu Empoweri EEE AS juhatuse esimees Andres Vainola.

„Empower EEE AS’i ehitatud Rõuste alajaam on hea ehituskvaliteediga ja lühikese tähtajaga õigeaegselt realiseeritud tuulepargi liitumiseks ehitatud alajaam, kus koostöö sujus hästi kõigi osapoolte vahel”, rääkis võitjaks tulnud projekti Põhivõrgu poolt juhtinud Jossif Sinivee. „See, et auhind läheb samale firmale juba mitmendat korda järjest, annab märku stabiilselt heast ehitustööde tasemest,” lisas ta.

Auhind Parim ehitis antakse eelmise majandusaasta kõige kvaliteetsemalt teostatud objekti ehitajale välja Põhivõrgu töötajatest koosneva þürii otsuse alusel. Hindamisel jälgitakse objektide kvaliteeti, projektide tähtajalist valmimist, nende töökorraldust ja heakorda.

Oma allhankijatele korraldab Põhivõrk koostööpartnerite päeva kolmandat aastat järjest. Päeva eesmärgiks on parandada koostööd ja tunnustada parimaid lõpetatud projekte.