Dashboard!

Uus Tartu – Sindi õhuliin tugevdab oluliselt Eesti elektrisüsteemi

06.10.2010 12:55

Elering ja Empower sõlmisid täna, 6.oktoobril lepingu Tartut, Viljandit ja Sindit ühendava uue õhuliini ehitamiseks, mis suurendab Eestis ida-lääne suunalist elektrivõrgu läbilaskevõimet, tõstab oluliselt Pärnu piirkonna varustuskindlust ning annab hilisema võimaluse kolmanda Eesti – Läti liini ehitamiseks.

Lepingu maksumuseks on 535 miljonit krooni ning tööde valmimise tähtaeg 30. september 2014. Lepingu raames ehitatakse 162 km uusi ülekande- ja optikaliine ning tugevdatakse mitmete väiksemate 110 kV alajaamade ühendusi. Täna kasutuses olev Tartu-Viljandi-Sindi liin valdavas osas ehitatud aastatel 1956-1957 ning amortiseerunud. Samuti on vajadus luua Pärnu piirkonnale alternatiivne 330 kV toide ning tagada Lääne ja Kesk-Eesti elektrivarustus Narva toitepunktidest sõltumatult.  Uue liini ehitamine tagab lisaks tarbijate suuremale varutuskindlusele ka uued võimalused tootmisvõimsuste liitmiseks elektrisüsteemiga Lääne-Eesti regioonis. Selleks, et minimeerida liinikaitsevööndi alla minevat maa-ala, ehitatakse õhuliin kaheahelaline ja esmakordselt Eestis paigaldatakse samale mastile kaks erineva pingeklassiga (330 ja 110 kV) ahelat. Liini ehitus toimub kahes etapis: Tartu – Puhja – Oiu – Viljandi liini ehitatakse 2011-2012. aastal ning Viljandi – Kilingi-Nõmme – Sindi liini ehitatakse 2013-2014. Lähtuvalt Eesti elektrimajanduse arengukavast investeerib Eesti elektrisüsteemihaldur Elering elektri varustuskindluse tagamiseks aastatel 2010 – 2014 kokku ligi 7 miljardit. Olulise rahalise mahu investeeringute kavast moodustavad EstLink1 väljaostmine, EstLink2 ja avariireservjaamade rajamine. Suuremad objektid on veel Tartu – Viljandi- Sindi uus 330 kV liin, Aruküla alajaama ja Eesti Elektrijaama jaotla renoveerimised.