Dashboard!

Üldteenusena ostetud elektri kogus vähenes märtsis 13 protsendini kogutarbimisest

19.04.2013 10:40

Üldteenust kasutavad kliendid ostsid märtsis 13 protsenti kogu tarbitud elektrist, näitaja vähenes veebruariga võrreldes kolme protsendipunkti võrra. Lepingut omavate klientide ostetud elektri kogus kasvas samas 87 protsendini kogutarbimisest.

Üldteenuse klientide keskmine elektritarbimismaht on selgelt väiksem võrreldes lepingut omavate klientidega, mida näitab asjaolu, et tarbimiskohtade arvestuses on üldteenuse kasutajate osakaal 30 protsenti. Ülejäänud 70 protsendil tarbimiskohtadest on elektri ostmiseks olemas leping. Lepingut omavate klientide osakaal kasvas kuuga ligikaudu kahe protsendipunkti võrra.

Lepingut omavatest klientidest on 83 protsenti sõlminud tähtajalise ja ülejäänud 17 protsenti tähtajatu lepingu.

Aprilli algusest vahetas elektrimüüjat 1009 sellist klienti, kellel oli mõne teise müüjaga kehtiv leping olemas ka märtsikuus.

Bilansihaldurite turuosad olid elektri koguste järgi (koos üldteenuse korras ja võrgukadudeks tarbitud elektriga) märtsis esialgsetel andmetel järgmised:

 

Bilansihaldurite turuosad

Märts 2013Veebruar 2013 Jaanuar 2013

Eesti Energia AS bilansiportfell

sh VKG Energia

73,4%

2,2%

72,5%

1,2%

72,9%

2,0%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 10,6%10,8% 10,6%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

sh 220 Energia OÜ

sh TS Energia OÜ

sh VKG Elektrivõrgud OÜ

sh Sillamäe SEJ AS

sh AS Loo Elekter

8,3%

1,7%

1,3%

1,3%

0,7%

0,2%

8,4%

1,7%

1,3%

1,2%

0,7%

0,2%

8,3%

1,6%

1,5%

1,1%

0,7%

0,3%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

sh Imatra Elekter AS

sh Eesti Gaas AS

2,7%

1,6%

0,1%

2,6%

1,6%

0,2%

2,7%

1,6%

0,1%

Elektrimüügi AS bilansiportfell 1,1%1,2% 1,1%
Eleringi poolt võrgukadude katteks ostetud elektrienergia 4,0%4,5% 4,4%

 


Lisainfo