Dashboard!

Üldteenuse kasutajate arv väheneb

27.07.2015 10:18

Eleringi hallatava Andmelao infosüsteemi statistika kohaselt kahaneb elektri ostmisel üldteenuse kasutajate arv stabiilselt. Samuti väheneb kuust kuusse tähtajaliste ning kasvab tähtajatute lepingute arv.

Lepingu alusel elektrit ostvaid tarbimiskohti on praegu kokku rohkem kui 577 000 ning viimase kuu jooksul on lepingute üldarv kasvanud üle 600 võrra. Neist on elektrimüüjate edastatud andmete kohaselt tähtajalisi ligi 408 000 lepingut ning tähtajatuid 169 000. Tähtajaliste lepingute arv on möödunud kuuga võrreldes vähenenud üle 1600 võrra ning tähtajatute lepingute arv tõusnud üle 2000 võrra.

Üldteenuse kasutajaid ehk lepinguta elektri ostjaid on praegu 136 000 tarbimiskohta. Kuu ajaga on näitaja vähenenud ligi 300 võrra. Lepinguta tarbijad moodustasid juunis kõikidest tarbimiskohtadest umbes 19 protsenti, kuid nende poolt tarbitud elekter moodustas vaid ligi 6 protsenti kogu tarbitud elektrist.

Andmelao kohaselt vahetab augustis elektrimüüjat üle 600 tarbimiskoha, mis on keskmine näitaja. Tavapärasest suurem vahetajate arv on enamasti täheldatav uue kvartali alguses.

Kõikidel huvitatutel on võimalik Andmelao infosüsteemis tutvuda oma elektritarbimise kohtade lepingutega ning tarbimise andmete ja ajalooga aadressil andmeladu.elering.ee.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

 

Osakaal Eesti elektrisüsteemi tarbimisest, %

Juuni

Mai

Aprill

Eesti Energia AS bilansiportfell

60,1%

61,4%

62,2%

sh TS Energia OÜ osakaal

0,9%

1,0%

1,0%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

11,8%

11,3%

11,1%

sh VKG Energia osakaal

3,1%

3,1%

2,5%

sh 220 Energia OÜ osakaal

2,9%

3,0%

3,1%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal

1,2%

1,1%

1,1%

sh Sillamäe SEJ AS osakaal

0,7%

0,7%

0,7%

sh AS Loo Elekter osakaal

0,3%

0,3%

0,3%

sh Starman AS osakaal

0,2%

0,2%

0,2%

sh ELVESO AS osakaal

0,2%

0,2%

0,2%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

10,7%

10,6%

10,4%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

5,8%

5,6%

5,3%

sh Imatra Elekter AS osakaal

1,7%

1,8%

1,9%

sh Eesti Gaas AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Alexela Energia AS bilansiportfell

3,9%

4,1%

4,2%

Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell

2,1%

2,0%

2,0%

 

 

 

 

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

5,7%

5,0%

4,8%