Dashboard!

Tuulikute testid Viru-Nigula tuulepargis jätkuvad

26.06.2008 12:20

Eesti elektrisüsteemi toimimise eest vastutav OÜ Põhivõrk ja Viru-Nigula tuuleparki haldav OÜ Nelja Energia pikendasid tuulepargi puuduste likvideerimise tähtaega aasta lõpuni.

Eelmise kokkuleppe kohaselt oli Nelja Energial aega tuulikute nõuetele vastavusse viimiseks kuni 31. maini. „Tuulikute testid võtsid planeeritust siiski kauem aega,“ tõdes Nelja Energia juht Martin Kruus, kuid väljendas samas lootust, et peagi jõutakse katsetustega lõpusirgele ning park saab võimalikult kiiresti täisvõimsusel tööle hakata. Pärast tuulepargi täies ulatuses töösse viimist saab 24 megavatise (MW) koondvõimsusega Viru-Nigula tuulepargist Eesti võimsaim tuuleenergia tootja. Seni on Eesti suurimaks tuulepargiks Pakri poolsaarel paiknevad 18,4 MW koondvõimsusega generaatorid, mille operaatoriks on samuti Nelja Energia. Viru-Nigula tuulepargi võrguühendus katkestati 11. veebruaril, kuna tuulepargi arendaja ei jõudnud algselt veebruari alguses saabunud tähtajaks oma tuulikuid elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele vastavusse viia. Tuulepargi võrguühendus taastati pärast poolte kokkulepet puuduste likvideerimise tähtaja pikendamise osas. Nüüd allkirjastatud lepingulisaga pikendati tähtaega veel kuni käesoleva aasta lõpuni.  Vastavalt elektrituruseadusele vastutab Põhivõrk Eesti elektrisüsteemi toimimise eest. Põhivõrk juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi tööd, seisab hea Eesti kõrgepingevõrgu planeerimise, arendamise ja hooldamise eest ning koordineerib Eesti elektrisüsteemi välisühenduste rajamist. Muu hulgas on Põhivõrgu ülesandeks kontrollida ka seda, et kõik võrku ühendatud seadmed vastaksid elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks kehtestatud nõuetele.