Dashboard!

Tuletisväärtpaberitega kauplemise võimalus tagab turuosalistele elektrihinna suurema etteennustatavuse

07.09.2010 11:42

Elering pöördus NASDAQ OMX Commodities poole ettepanekuga pakkuda ka Estlink hinnapiirkonna elektrituru osalistele tuletisväärtpaberitega kauplemise võimalust. See lubaks elektrihinna suuremat etteennustatavust ning seeläbi finantsriskide maandamist.

Eesti elektrisüsteemihaldur Elering pöördus täna, 7. septembril, tuletisväärtpabereid pakkuva ettevõtte NASDAQ OMX Commodities poole ettepanekuga teha koostööd tuletisväärtpaberite turu laienemiseks Baltikumi. Tugeva tõuke finantsturu laienemise vajaduseks Eestisse annavad ka Nord Pool Spoti (NPS) Estlink hinnapiirkonnas toimunud sündmused 24. augustil, mille tulemusel arvutati elektrienergia turuhinnaks viie tunni ulatuses NPS süsteemi maksimumhind. Võimalus sõlmida pikemaajalisi finantslepinguid on toimiva elektrituru üks oluline osa ning vähendab selliste hinnaðokkide mõju majandusele. Eleringi hinnangul võiks see NASDAQ OMX Commodities jaoks olla loogiline areng, sest vastavaid teenuseid Põhjamaades Nord Pool ASA kaubamärgi all pakutakse. Nord Pool ASA pakub füüsilise börsilt ostetava elektriga kauplemisel finantsteenuseid kõikides NPS hinnapiirkondades. Tuginedes elektribörsi NPS Eestisse laienemise kogemusele ei tohiks tuletisväärtpaberite turu laienemine Eestisse olla väga keeruline ega kulukas. Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et lisaks füüsilise elektriga kauplemise turule on tõsiselt vaja tegeleda finantsturu käivitamisega, mis võimaldaks turuosalistel paremini enda majandusriske hallata ning seeläbi leevendada mõjusid, mis elektrihinna kõikumine võib tekitada. „Need täna Eestis vabaturul olevad turuosalised, kes vastavalt sõlmitud lepingutele näiteks 24. augustil tekkinud hinnaga elektrit ostsid, vajavad kindlat kaitset niisuguste nendest sõltumatute hinnaanomaaliate eest, “ lisas Veskimägi. NPS Estlink hinnapiirkonna esimese viie kuu tulemused on ületanud kõikide osapoolte ootused, Estlink hinnapiirkonna kogukäive ületas juulis 1 TWh, keskmised päevased kauplemiskogused on nelja kuuga kasvanud 4,5 GWh-st aprillis 14,1 GWh-ni juulis. Nord Pool ASA omanik on NASDAQ OMX.