Dashboard!

TTÜ andis koostöös Eleringiga välja esimese eestikeelse raamatu energiasalvestitest

20.07.2015 13:23

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) elektrotehnika instituut andis välja esimese eestikeelse raamatu energiasalvestitest ja salvestustehnoloogiatest. Raamatu kirjastamist toetas Eesti elektrisüsteemi haldur Elering.

TTÜ elektrotehnika instituudi vanemteaduri Argo Rosina, soojusenergeetika õppetooli vanemteaduri Siim Lingi, ülikondensaatoreid tootva ettevõtte Skeleton Technologies juhtivspetsialisti Hardi Hõimoja ning Eleringi elektrisüsteemi analüütiku Imre Drovtari kirjutatud raamat „Energiasalvestid ja -salvestustehnoloogiad“ käsitleb kahte suurt energiasalvestamise viisi: elektri ja soojuse salvestamist.

Vanemteadur Argo Rosina sõnul on energiasalvestid tarkvõrkudes ja taastuvenergia laialdasel kasutamisel üks võtmetehnoloogiaid. „Tarkvõrgud on uudsed elektrivõrkude lahendused, kus on omavahel seotud nii elektri kui ka soojuse tootmine, ülekanne, salvestamine ja tarbimine,“ rääkis Rosin, kes peab TTÜ energeetikateaduskonnas ka prodekaani ametit. „Nii elektri- kui soojussalvesteid kasutatakse tiputarbimise kompenseerimiseks, näiteks päikesepaneelide toodetud või madalama hinnaga ostetud energia salvestamiseks. Salvestite teiseks oluliseks rolliks on varutoiteallikana kasutamine raskesti ligipääsevatest paikades nagu väikesaared ja üksikud metsatalud. Kolmas ja mitte vähem tähtis salvesti ülesanne on õige sageduse ja toitepinge tagamine elektrivõrkudes. See on eriti oluline nõrkades võrkudes, kus tuule- ja päikeseenergia kasutamine võib elektri kvaliteedinäitajad ilmaoludest tingituna mõjutada.“

184-leheküljelises raamatus vaadeldakse nii suurtes süsteemides kui ka hoonetes rakendatavaid salvestustehnoloogiaid. Raamat on kirjeldavat laadi ning seetõttu sobiv ka valdkonda mitte tundvale inimesele. Teosest leiab ka lihtsamaid arvutusnäiteid salvestite valikuks.

Eleringi strateegiajuhi Kalle Kuke sõnul kujuneb energiasalvestamine kahtlemata tulevikutehnoloogiaks. „Energiaturgudel on oluline tagada tehnoloogianeutraalsus ehk anda võrdsed võimalused erinevatele tootmisviisidele, tarbimise juhtimisele kui energia salvestamisele. Eleringi kui Eesti elektri ja gaasi süsteemihalduri missioon on panustada koostöös partneritega uudsete tehnoloogiate arendamisse, mis ei ole veel tõestanud oma turuküpsust,“ selgitas Kukk.

Raamatut „Energiasalvestid ja –salvestustehnoloogiad“ saab soetada Rahva Raamatu poodidest ja Tartu Ülikooli Raamatupoest.

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika-, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest, kelle arv ulatub 65 000-ni. Seeläbi on TTÜ peamine Eesti ettevõtluse ja majanduse mootor.

Elering juhib Eesti elektri ja gaasi ülekandesüsteemi eesmärgiga kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus.