Dashboard!

Tootmisüksuste katkestused

Eesti elektrisüsteemis paiknevate nimivõimsusega üle 100 MW tootmisüksuste planeeritud ja avariilised katkestused on ära toodud Nord Pool Spoti kodulehel.