Dashboard!

Tööd liinidel ja kaitsevööndites

Elering vastutab Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest, et igal ajahetkel oleks tagatud tarbijatele nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustus. Selleks teostab Elering oma liinidel ja nende kaitsevööndites järgmisi töid:

  • Liinide korralised ülevaatused võimalike defektide avastamiseks ja taimestiku kasvu registreerimiseks. Ülevaataja läbib ettenähtud lõigu liini kaitsevööndis jalgsi.
  • Liinide erakorralised ülevaatused rikkekohtade avastamiseks. Reeglina jalgsi, erakorraliste ilmastikunähtuste korral ka õhust helikopterilt või väikelennukilt.
  • Hooldustööd liinide kaitsevööndites: võsa langetamine, liinikoridoride laiendamine, plaanilised tehnilised hooldustööd (isolaatorite vahetamine, mastide ja juhtmete korrastamine/remontimine jne)
  • Rikete ja defektide kõrvaldamine: liinile langenud puude eemaldamine koos juhtme parandamise või asendamisega, korralise ülevaatuse käigus avastatud ohtlike defektide kõrvakdamine
  • Liinide renoveerimine (juhtmete vahetamine, piksekaitsetrossi vahetamine, kiudoptilise trossi paigaldamine, isolaatorite vahetamine jmt)