Dashboard!

Töötajad

 

2015. aastal oli Eleringis keskmine töötajate arv 229, neist 75% on mehi ja 25% naisi. Naiste osakaal töötajaskonnas on viimaste aastatega järjekindlalt tõusnud.

Tööandjana iseloomustab Eleringi madal tööjõu voolavus (2015. aastal 6,6 %) ning töötajate kõrge keskmine staaž (üle 15 aasta 2015. aasta lõpu seisuga). Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava kultuuri edendamine ning tervislike taastumisvõimaluste pakkumine.

Head ühistunnet loovad  ühised sündmused alates metsatalgutest kuni ettevõtte piduliku aasta-päevani. Viimasel tunnustame silmapaistvate saavutustega parimaid kolleege.

Ettevõtte edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Valdav enamus meie töötajaist on kõrgharidusega ning mitmed ühendavad töö õpingutega. Ligi pooled Eleringi töötajatest on omandanud magistri- või doktorikraadi.

Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumitel, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega. Lisaks sellele on Eleringis loodud töötajatele erinevaid võimalusi erialaste täiendkoolituste läbimiseks, tööelu ja ülikoolis õppimise ühendamiseks ning ettevõttesiseseks arenguks.

Üheks ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide esindatus koosseisus. Töötajate keskmine vanus 2015. aasta lõpu seisuga oli 45 eluaastat, samas töötab ettevõttes mitmeid äsja ülikooli lõpetanud noori inimesi.