Dashboard!

Töötajad

 

2017. aasta esimese kvartali seisuga on Eleringis töötajate arv 217, neist 76% on mehi ja 24% naisi. Naiste osakaal töötajaskonnas on viimaste aastatega järjekindlalt tõusnud.

Tööandjana iseloomustab Eleringi madal tööjõu voolavus (2016. aastal 4,4 %) ning töötajate kõrge keskmine staaž. Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava kultuuri edendamine ning tervislike taastumisvõimaluste pakkumine.

Head ühistunnet loovad  ühised sündmused alates metsatalgutest kuni ettevõtte piduliku aastapäevani. Viimasel tunnustame silmapaistvate saavutustega parimaid kolleege.

Ettevõtte edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Valdav enamus meie töötajaist on kõrgharidusega ning mitmed ühendavad töö õpingutega. Ligi pooled Eleringi töötajatest on omandanud magistri- või doktorikraadi.

Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumitel, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega. Lisaks sellele on Eleringis loodud töötajatele erinevaid võimalusi erialaste täiendkoolituste läbimiseks, tööelu ja ülikoolis õppimise ühendamiseks ning ettevõttesiseseks arenguks.

Üheks ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide esindatus koosseisus. Töötajate keskmine vanus on 43 eluaastat, samas töötab ettevõttes mitmeid äsja ülikooli lõpetanud noori inimesi.