Dashboard!

Tõnismäe alajaamas toimub päästeõppus

02.03.2007 10:00

Täna, 2. märtsil algusega kell 10:00 toimub Põhivõrgule kuuluvas Tõnismäe 110 kilovoldise pingega alajaamas päästeõppus. Õppuse käigus harjutatakse erinevate ametkondade koostööd olukorras, kui Tallinna kesklinna elektrivarustuskindluse seisukohalt väga olulisel energeetikaobjektil peaks puhkema tulekahju.

Õppuse stsenaariumi kohaselt saabus turvafirma Skorpion juhtimiskeskusesse teade põlengust Tõnismäe kõrgepingealajaamas, koheselt saadeti sündmuskohale turvafirma ekipaaž. Objekti ülevaatuse käigus avastati põleng alajaama juhtimisruumis, millest teavitati Päästeameti häirekeskust ning Eesti Energia juhtimiskeskust. Edasi käitusid erinevad ametkonnad vastavalt tavapärastele protseduurireeglitele.

„Eesti Energia soovib seesuguste õppustega tagada maksimaalset valmisolekut juhtumiteks, mis nõuavad erinevate osapoolte operatiivset sekkumist ja laitmatut koostööd,” rääkis õppuse koordinaator Taavi Teets Eesti Energia turvateenuse osakonnast. „Antud sündmuse läbimängu muudab eriti keerukaks objekti valik – alajaam paikneb allpool maapinda ning asub kesklinna kõrghoonete vahetus naabruses,” lisas Teets.

Õppuse plaani koostas Eesti Energia turvateenuse osakond koostöös Põhivõrgu, Põhja-Eesti päästekeskuse Lilleküla komando ja turvafirmaga Skorpion. Eelmine samalaadne õppus viidi läbi eelmise aasta novembris Rakvere alajaamas. Tulevikus jätkatakse regulaarselt analoogsete kriisiolukordade läbimängimisega.