Dashboard!

Toimusid Eesti elektrisüsteemi eralduskatsed

06.04.2009 11:33

Möödunud nädalavahetusel viis OÜ Põhivõrk edukalt läbi Eesti elektrisüsteemi eralduskatsed. Katsetuste käigus eraldati Eesti elektrisüsteem sünkroonselt ehk samasageduslikult töötavast SRÜ ja Balti riikide elektrisüsteemi ühendustest. Katsetuste ajal töötas Eesti elektrisüsteem iseseisvalt.

Katsetused algasid 4.aprillil 2009 peale südaööd ja kestsid kella 5-ni hommikul. Eralduskatsete põhieesmärgiks oli sageduse juhtimine Eesti - Soome merekaabli Estlink abil. Sageduse juhtimise võime on  eriti tähtis suureulatuslike avariide korral ühendsüsteemis, kui ühendsüsteem laguneb mitmeks osaks ja sageduse reguleerimisega tuleb Eesti elektrisüsteemi juhtimiskeskusel iseseisvalt hakkama saada. Estlink on varustatud spetsiaalse  sageduse juhtimise automaatikaga, mis lubab kiirelt reguleerida võimsusvoogu Eesti ja Soome elektrisüsteemide vahel. Eesmärgiks on Eesti elektrisüsteemis saavutada pidev tasakaal elektri tootmise ja tarbimise vahel, mis väljendub stabiilses sageduse hoidmises. Sama funktsiooni saab kasutada ka Soome elektrisüsteemi vajaduseks. Normaalolukorras sünkroonselt töötavas SRÜ ja Balti riikide elektrisüsteemide ühenduses reguleerib sagedust Venemaa elektrisüsteem. Eralduskatsed lõppesid 4.aprillil kell 01.37. Seejärel katsetati, kuidas on võimalik taaskäivitada Eesti elektrisüsteemis töötavate elektrijaamade seadmeid Eesti elektrisüsteemi täielikul avariilisel väljalülitumisel. Harku 330 kV (kilovoldise) ja Balti 330 kV alajaamade vahel oleva kõrgepingeliini kaudu eraldati üks spetsiaalselt selleks seisatud energiaplokk Balti elektrijaamas Estlinki toitele. Energiaplokk taaskäivitati Soomes toodetud elektri abil. Eralduskatse tõestas, et Eesti - Soome merekaabli Estlink kasutuselevõtt lubab oluliselt parandada Eesti elektrisüsteemi võimet toimida elektrisüsteemide ühenduste suureulatuslike avariide korral. Eesti elektrisüsteemi eralduskatsed toimuvad regulaarselt 1993. aastast perioodsusega 2 kuni 4 aastat. Eelmine eralduskatse toimus 2006. aastal.