Dashboard!

Toimub ENTSO-E Läänemere regionaalse töögrupi arutelu elektrivõrgu arengukava (TYNDP) ja investeeringute teemal

18.02.2014 14:02

18. märtsil toimub Stockholmis ENTSO-E Läänemere regiooni töögrupi arutelu võrgu arendamise 10 aasta plaani (TYNDP) ja regionaalsete investeeringute teemal.

Kohtumise eesmärgiks on tutvustada seotud osapooltele arenguid TYNDP ja regionaalsete investeeringute vallas ja analüüsida ühiselt üle-euroopalisi energeetikaprojekte.

Ürituse teemafookuseks on sel korral 2030. aasta visioonid 'aeglane progress' ja 'roheline revolutsioon'.

Täiendav info: kutse ja ajakava.