Dashboard!

Toimub ENTSO-E Läänemere regionaalse töögrupi arutelu elektrivõrgu arengukava (TYNDP 2014) teemal

15.03.2013 16:34

10. aprillil toimub Kopenhaagenis ENTSO-E Läänemere regionaalne töögrupi arutelu võrgu arendamise 10 aasta plaani (TYNDP 2014) teemal. Kohtumise eesmärk on saada seotud osapooltelt sisendit plaani koostamiseks, et kujundada ühine arusaam elektrisüsteemi arendamiseks Läänemere regioonis.

Osapoolsed saavad kohtumisel arutada elektrisüsteemi ees seisvaid väljakutseid ning avaldada arvamust TYNDP protsessi kohta.

Täiendav info toimuva töökohtumise kohta, sh ajakava on kättesaadav siin.