Dashboard!

ENTSO-E avalikustas oma 2011-2012 talve analüüsiraporti ja 2011 suveanalüüsi raporti

30.11.2011 14:25

ENTSO-E pressiteade
25.11.2011

Tipuvõimsused eesoleval talvel: ENTSO-E talve analüüsiraport toob välja suurenenud riskid; Süsteemihaldurid suurendavad koostööd

Euroopa elektrisüsteemihaldurid (TSOd) valmistuvad eelolevaks talveks, mil Euroopas on tarbimise katteks saadaval vähem tootmisvõimsust kui eelnevatel aastatel. Eriti keeruliseks võib olukord osutuda raskete ilmastikutingimuste korral ning riikidevaheliste võimalike ülekandevõimsuste piirangute puhul. ENTSO-E president Daniel Dobbeni kommenteeris, et tootmisvõimsuste reserve raskete ilmastikutingimuste oludes on vähem kui eelnevatel aastatel, seda tulenevalt Saksamaa tootmisvõimsuste vähendamisest pärast tõsist tuumajaama õnnetust Jaapanis.

Dobbeni märkis, et keskpärase talve ilmastikutingimustes ei ole tasakaalu hoidmine tarbimise ja tootmise vahel suur probleem, kuna riikide vahelised ülekandevõimsused on piisavad, et vajadusel tagada elektrienergia import. Kõrgendatud risk tekib juhul, kui tuleb eriliselt külm ja suurt piirkonda hõlmav talv, mille tingimustes võib ohtu sattuda Euroopa oluliste piirkondade varustuskindlus.

ENTSO-E avalikustas oma 2011-2012 talve analüüsiraporti ja 2011 suveanalüüsi raporti. Analüüsis on välja toodud, et varustuskindluse osas võivad kõige pingelisemateks kuudeks osutuda jaanuar ja veebruar. Nimetatud kuudel võib tiputundide ajal Prantsusmaa vajada olulisel määral importi naaberriikidest, sh Saksamaalt, et tagada süsteemi turvalisus. Sellele vaatamata ei pruugi Saksamaa ja Prantsusmaa olla suutlikud üksteist rasketes ilmastikutingimustes aitama, kui vajadus impordi jaoks peaks tekkima ühel ja samal ajahetkel.

Pärast Saksamaa tootmisvõimsuste vähendamist laiendas ENTSO-E oma talve analüüsiraporti meetodit ja koostöös Saksa ning naaberriikide TSO-dega lisati tootmisvõimsuste piisavusaruandesse ülekandeliinide ja võimsusvoogude analüüsid. Nimetatud analüüsid näitavad suurenenud riski süsteemide juhtimisel suuremates Kontinentaal-Euroopa piirkondades nii kohalikul kui ka regionaalsel tasandil. Saksamaa võrgutöökindluse arvutused näitavad olulist langust tootmis- ja tarbimistippude vahel, millest tulenevalt on võrgud rohkem koormatud ning tavapärasest madalama sagedusega.

Dobbeni märkis, et alates käesoleva aasta kevadest on süsteemihaldurid tegelenud lahenduste otsimisega talvel varustuskindluse tagamise osas. Meetmeid, mida süsteemihaldurid ning tarbijad saaks ekstreemsetes olukordades kasutada, on hoolega uuritud. Varustukindluse tagamiseks on süsteemihaldurid valmis koostöös käivitama võrgu ja turuga seotud abinõusid, sh viimase võimalusena tarbimise piiramist.

Dobbeni toob välja, et tulenevalt olukorrast Saksamaal on kahepoolsete läbirääkimiste tulemustel jõutud naaberriikide TSOdega (Austria, Šveits, Itaalia) kokkuleppele vajadusel piirkonna (eelkõige Sakasamaa) varustuskindluse tagamiseks.

Ka pärast eelolevat talve vajab Euroopa kiiresti täiendavaid võrgutugevdusi, et tulla toime muutustega elektri tootmises. Dobbeni ütles, et arutlusel olev Euroopa Liidu energiainfrastruktuuri pakett on kriitilise tähtsusega protsessi kiirendamiseks.

Inglisekeelne pressiteade on kättesaadav siit.

Täispikk ingliskeelne raport on kättesaadav siin.