Dashboard!

Teise kvartali taastuvenergia toodang vähenes kolmandiku võrra

22.07.2013 08:50

Taastuvenergiat toodeti tänavu teises kvartalis 248 gigavatt-tundi, mis on üle kolmandiku vähem kui eelmise aasta samal ajal.

Kõige enam, 59 protsenti 123 gigavatt-tunnini kahanes biomassist toodetud elektrienergia kogus. Tuuleenergiast toodetud elektrienergia kogus kerkis 26 protsenti 108 gigavatt-tunnini ning biogaasist toodeti samuti eelmise aasta II kvartaliga võrreldes kaks korda rohkem elektrienergiat ehk ligi üheksa gigavatt-tundi.

Taastuvenergia moodustas teises kvartalis elektrienergia kogutarbimisest 11,8 protsenti. Taastuvenergia toetust sai teises kvartalis 78 protsenti taastuvatest allikatest toodetud energiast. Rahalises arvestuses kulus toetusteks nende kolme kuu jooksul 11,4 miljonit eurot.  

Biomassist toodetud elektrienergia toetuse 62% languse peamine põhjus oli Eesti Energia Narva Elektrijaamades biokütuse kasutamise lõpetamine. Toetuste maht biogaasist toodetud elektrienergiale seevastu kahekordistus. Väljamaksete suurenemise taga on eelkõige vahepealsel ajal lisandunud ligi 5 megavati ulatuses tootmisvõimsusi, mis praktiliselt kahekordistas senise biogaasijaamade koguvõimsuse.

Tuuleenergiast toodetud elektrienergia toetuse väljamaksed kasvasid uute toetust saavate tuuleelektrijaamade lisandumise tõttu. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga on lisandunud toetust saavate tuuleelektrijaamade hulka Viru-Nigula ja Paldiski kaks elektrijaama koguvõimsusega 69 megavatti.

Hüdroenergiast toodetud elektri eest välja makstud toetuse summa kahanes 31 protsenti kaheksa gigavatt-tunnini. Hüdroenergia toodangu toetustes toimunud kahanemise põhjuseks võib olla tänavune keskmiselt sademetevaesem kevade lõpp ja suve algus võrreldes möödunud aastaga.

Tõhusa koostootmise toetuse taotlusi esitasid tootjad tänavu teises kvartalis seitsme protsendi võrra vähem kui aasta tagasi ehk kokku vähem kui ühe miljoni euro ulatuses. Toetust saanud tõhusa koostootmise režiimis toodetud elektrienergia kogus kahanes selle aasta teises kvartalis eelmise aasta 33 gigavatt-tunnilt 30 gigavatt-tunnile.