Dashboard!

Teemaplaneering

Teemaplaneering „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ on planeering, millega täpsustatakse Harju, Lääne ja Pärnu maakonna planeeringuid.

Teemaplaneering on algatatud kolmes maavalitsuses:

  • Harju Maavalitsuses, 26.10.2011 maavanema korraldusega nr 2018-k,
  • Lääne Maavalitsuses, 28.10.2011 maavanema korraldusega nr 184,
  • Pärnu Maavalitsuses, 31.10.2011 maavanema korraldusega nr 124.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele.

Teemaplaneeringu alaks on Harju, Lääne ja Pärnu maakonnas Harku-Lihula-Sindi olemasolevate 110 kV ja lisanduva 330 kV õhuliini ahela L503 toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks tarvilik ala. Planeeritav elektriliini trass kulgeb:

  • Harju maakonnas läbi Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade;
  • Lääne maakonnas läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade;
  • Pärnu maakonnas läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade.