Dashboard!

Päritolutunnistustega seonduvad tasud

Elering kehtestab tasud päritolutunnistuste impordile, ekspordile ja väljaspoole Eesti Domeeni tühistamisele järgnevalt:

  • Registreerimistasu (tootja, tootmisseadme või kaupleja andmebaasis registreerimisel):

Ei rakendata

  • Osalustasu:

0,005 eurot päritolutunnistuse kohta, mis rakendatakse päritolutunnistuste eksportimisel/importimisel meie süsteemi ning päritolutunnistuste tühistamisel riikidesse/piirkondadesse, mis ei ole AIB liikmed ning mille registri(te)ga puudub Eleringil tehniline ühilduvus.