Dashboard!

Tartus valmis uudne gaasisolatsiooniga alajaam

09.03.2007 10:00

Täna, 9. märtsil võetakse Tartus ehitajalt vastu uus Emajõe alajaam. Pidulikul avamistseremoonial kirjutavad tööde vastuvõtuaktile tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja esindajana Empower EEE ASi juhatuse esimees Andres Vainola.

Emajõe alajaama ehitamine OÜ Jaotusvõrk liitumistaotluse alusel on Põhivõrgu jaoks üks olulisim elektrisüsteemi arendusprojekt Lõuna-Eesti piirkonnas. Alajaama muudavad eriliseks Lõuna-Eestis esmakordselt kasutatud moodsad gaastäitega lülitusseadmed, mistõttu on vastvalminud sisealajaam tavapärasest jaotlast kordades väiksem. Linnapilti sobivaks muudab alajaama ka see, et harjumuspäraste õhuliinide asemel saab alajaam toite maakaablite kaudu.

„Alajaamahoones paiknev GIS-seade ehk gaasisolatsioontäitega kinnine jaotusseade on oma mõõtudelt ligi 30 korda väiksem kui traditsioonilise avatud alajaama jaotusseade”, kirjeldas kasutatud tehnoloogia peamist eelist Põhivõrgu projektijuht Jaan Luurmees. „Lisaks puudub vähemalt 30-aastase remondivaba tööperioodiga seadmete puhul täielikult müra ja oht inimesele või keskkonnale,” juhtis ta tähelepanu teistelegi valminud alajaama headele omadustele.

Piirkonna elektritarbijate jaoks on oluline see, et üheskoos Põhivõrgu kõrgepingeseadmetega rajati ka Jaotusvõrgule kuuluv uus keskpingejaotla, mis loob täiendava võimaluse toite reserveerimiseks Tartu kesklinna keskpingevõrgus. Uus alajaam võtab Kesklinna alajaama toitelt üle kogu Riia tänavast läände jääva kesklinna osa ja seeläbi väheneb Kesklinna alajaama koormus 40% võrra. Lähiaastatel jätkuvalt kasvava tarbimise tingimustes pakub uus alajaam lisaks toite reserveerimisele ka täiendavaid võimalusi uute võimsuste liitumiseks Tartu kesklinnas.

Emajõe alajaama ehituse peatöövõtjaks oli Empower EEE AS. Ehitustöödega alustati 2005. aasta novembris ja projekti kogumaksumuseks oli 59 miljonit krooni.

Lisaks Emajõe alajaama ehitusele kuuluvad kiirelt areneva Tartu linna elektrivarustuskindluse tõstmiseks planeeritud nn Tartu ringi tööde hulka ka hetkel käimas olev Ülejõe alajaama uuendamine ning Tartu, Emajõe ja Ülejõe alajaamu ühendavate maakaablite rajamine. Eelmisel aastal lõpetati uuendustööd Tartu alajaamas, mille käigus vahetati muuhulgas võimsamate vastu ka alajaama autotrafod.