Dashboard!

Tartu ülikool ja Elering sõlmisid koostöölepingu

22.11.2012 10:04

Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja Elering AS-i juhatuse esimees Taavi Veskimägi kirjutasid neljapäeval Tallinnas alla Tartu ülikooli ja Eleringi ühiste kavatsuste protokollile, et koos paremini panustada energeetikaga seotud teadus- ja arendustöösse Eestis.

Tartu ülikooli ja Eleringi vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll soosib teaduse sidumist energeetikavaldkonna arendamisega. "Tartu ülikooli ja Elering AS-i tihedam koostöö võimaldab intensiivistada kõrgefektiivse energeetika alaseid uuringuid Tartu ülikooli erinevates instituutides, aidates sellega kaasa nn tarkade elektrivõrkude ja taastuvenergeetika, nagu tuule-, päikese- ja biomassienergeetika muundamise ja salvestamise seadmete alasele arendustööle,“ rääkis Tartu ülikooli keemia instituudi direktori Enn Lust. Lusti sõnul on juba alustatud koostööd metaani sünteesimise alaste uuringute teostamiseks.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eleringi selge strateegiline eesmärk on panustada energeetikaalase kompetentsi süsteemsesse arendamisse. „Näeme Eleringi kui energeetika kompetentsikeskust osana ülikoole, riigiasutusi, Euroopa elektri ja maagaasi süsteemihaldureid ning teisi partnereid hõlmavast võrgustikust. Koostöö Tartu ülikooliga avardab selle eesmärgi saavutamise võimalusi,“ sõnas ta.

Elering ja Tartu ülikool panustavad oma igapäevases tegevuses energeetikaga seotud teadus- ja arendustöösse, valdkonna hariduse edendamisse ning üldise energeetikaalase teadlikkuse tõstmisse.

Ühiste kavatsuste protokolliga soovitakse nende tegevuste arendamiseks teha senisest suuremat koostööd ühisprojektide elluviimisel ning aktiivselt osaleda Eesti energiamajanduse arengukava uuendamise protsessis, kuhu mõlemad partnerid juba kaasatud on.