Dashboard!

Tänasest on elektrituru osalistele kohustuslik nn kiirete turuteadete saatmine

04.10.2010 03:06

Tänasest, 1. oktoobrist, kannab Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkond nime Estonia ning kõigile turuosalistele muutus kohustuslikuks nii planeeritud kui planeerimatute sündmuste puhul nn kiirete turuteadete (Urgent market message:UMM) saatmine.

Alates tänasest peavad kõik turuosalised, kes omavad üle 100 MW suuruseid tootmisvõimsusi nende plaanilistest ja samuti avariilistest katkestustest teatama. Teade peab olema infosüsteemi saadetud 60 minuti jooksul vastava sündmuse toimumise algusest. Elering on esimese poole aasta jooksul nn läbipaistvuse reegleid rakendatud vabatahtlikult, näiteks Estlink 1 katkestused on NPS UMM andmebaasi sisestatud alates aprillist. Kuid uued on reeglid elektribörsil osalejatele, siiani ei olnud ka NPS tehniliselt valmis meie hinnapiirkonna teateid turuosalistelt vastu võtma. Eleringil on kohustus esitada andmebaasi info, mis puudutab süsteemisiseseid või piiriüleseid ülekandevõimsuste piiranguid, mis ületavad 100 MW. Lisaks peavad nii elektribörsil osalejad kui ka süsteemihaldurid saatma andmebaasi info sündmuste kohta, mida saab tõlgendada kui suure mõjujõuga sündmusi, mis võivad mõjutada turuosaliste käitumist. Eleringi ja NPS vahel on tänaseks allkirjastatud Andmete avalikustamise leping, mille kohaselt peab ettevõte NPSile saatma ka kogu üldinfo Eesti elektrisüsteemi kohta: kogutarbimine, tootmine, sh eraldi tuulikute toodang. Info esitamine sisaldab nii tehtavaid lühi- ja pikaajalisi prognoose kui ka tegelikke andmeid. Vajalikud andmed on täna avaldatud ka Eleringi veebilehel. Kuus kuud tagasi avati Eestis vabatarbijatele elektriturg ning käivitati ka elektribörsi Estlink hinnapiirkond. Selle ajaga on börsilt ostetud koguste maht kasvanud 66 protsenti, kokku on kuue kuu jooksul ostetud 1,9 TWh energiat. Kuue kuuga börsil müüdud elektrienergia kogus on 2, 3 TWh. 19. oktoobril avatakse Eestis ka NPS päevasisene turg Elbas. Kiireid turuteateid saab jälgida siit: http://umm.nordpoolspot.com/web/index.cgi