Dashboard!

Tallinn LNG terminali teenuste vajaduse väljaselgitamine

14.11.2012 15:56

Elering on täielikult riigi omanduses olev Eesti elektrisüsteemihaldur, mille ülesanne on hoida ja arendada Eesti elektrisüsteemi ning tagada selle tõrgeteta toimimine. Selle kõrval on Eesti riik pannud Eleringile lisaülesande arendada välja maagaasialane kompetents ning aidata riiki Eesti maagaasituru liberaliseerimise protsessis. Maagaasituru konkurentsile avamise üheks komponendiks on lisaks olemasolevatele ühendustele ka uute maagaasi tarnevõimaluste tekitamine. Seetõttu arendab Elering veeldatud maagaasi (LNG) terminali, mis annab võimaluse importida maagaasi ka teistelt tarnijatelt kui Gazprom ning muudel tingimustel kui naftahindadest sõltuvad pikaajalised lepingud.

Selleks, et pakkuda terminali teenuseid kõigile võrdsetel alustel ja diskrimineerimist välistaval moel, on Tallinn LNG terminalil kavas läbi viia avatud pakkumismenetlus. Samas on selleks, et nõudlust paremini hinnata ning välja töötada terminali teenuste esialgsedmaksumused, vaja saada potentsiaalsetelt klientidelt nende ootuste kohta paremat tagasisidet. Selleks pöördubki Elering kõigi potentsiaalse klientide poole palvega anda hinnang, millises mahus nad sooviksid Tallinn LNG terminalist teenuseid saada. Oma soovide edastamiseks täitke palun allpool failis olev tabel ning saatke see hiljemalt 2013. aasta jaanuari lõpuks tagasi Eleringi e-maili aadressile info@elering.ee.

Lisaküsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Eleringi maagaasi ärisuuna juhi Janek Parkmaniga telefonil 71 51 393 või e-posti aadressil janek.parkman@elering.ee
 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Kiri klientidele Kiri potentsiaalsetele LNG terminali klientidele koos tabeliga hinnangu andmiseks 14.11.2012 98.00 KB