Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute hulk kasvas ka augustis

29.09.2014 08:32

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt kasutas augusti lõpus ligi 147 500 tarbimiskohta elektri ostmiseks tähtajatut ehk valdavalt börsihinnaga seotud elektriostulepingut, mis on pea 1400 võrra enam võrreldes juuli lõpuga.

Tähtajaliste lepingute kasutajaid oli eelmise kuu lõpul 417 900, võrreldes 418 300 tarbimiskohaga kuu aega varem.

Kokku on leping elektri ostmiseks olemas 565 400 tarbimiskohas, mis moodustab ligi 80 protsenti kõikidest tarbimiskohtadest. Üldteenuse kasutajaid on 143 900 ehk vastavalt 20 protsenti tarbimiskohtadest.

Elektrilepinguga tarbimiskohtade tarbitud elektri kogus moodustas augustis 94 protsenti kogutarbimisest.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas uus leping uue müüjaga kehtima septembri algusest, oli ligikaudu 1100. Sama palju oli müüja vahetajaid ka kuu aega varem.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest August Juuli Juuni
Eesti Energia AS bilansiportfell 58,4% 58,0% 58,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 15,0% 15,2% 15,8%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 10,8% 10,5% 10,2%
sh VKG Energia osakaal 2,5% 3,0% 2,6%
sh 220 Energia OÜ osakaal 1,5% 1,6% 1,6%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,2% 1,2% 1,2%
sh TS Energia OÜ osakaal 0,9% 0,9% 0,9%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,6% 0,8% 0,8%
sh AS Loo Elekter osakaal 0,3% 0,3% 0,3%
sh ELVESO AS osakaal 0,2% 0,1% 0,2%
sh Starman AS osakaal 0,1% 0,1% 0,1%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 7,3% 7,3% 7,0%
sh Imatra Elekter AS osakaal 1,8% 1,6% 1,6%
sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1% 0,1% 0,1%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 2,1% 2,2% 2,0%
Elektrimüügi AS bilansiportfell 1,8% 1,7% 1,8%
       
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 4,6% 5,1% 5,0%