Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute hulk kasvas aprillis 2000 võrra

30.05.2014 08:49

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt vähenes ilma elektrilepinguta tarbimiskohtade arv aprillis ligikaudu 2000 võrra ning pea sama palju kasvas tähtajatute elektrilepingute ehk tarbimiskohtade hulk, kus on kasutusel börsipõhine hinnapakett.

Kokku oli aprilli lõpus leping elektri ostmiseks olemas ligi 561 000 tarbimiskohal, neist 421 000 kasutas tähtajalist ning 140 000 tähtajatut lepingut. Elektrilepingut omavate tarbimiskohtade tarbitud elektri osa elektri kogutarbimises tõusis 94 protsendini. Märtsis oli näitaja veel 93 ja veebruaris 92 protsenti.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas mai algusest kehtima leping uue müüjaga, oli ligikaudu 1600.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestaprill 2014märts 2014veebruar 2014
Eesti Energia AS bilansiportfell58,3%59,5%59,6%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     

16,0%

15,5%15,4%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,0%9,8%9,9%
     sh VKG Energia osakaal 2,6%2,7%2,3%
     sh 220 Energia OÜ Energia osakaal     1,8%1,9%2,1%
     sh TS Energia OÜ osakaal     1,2%1,2%1,2%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal    1,1%1,2%1,2%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,7%0,8%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,3%
     sh ELVESO AS osakaal0,2%0,2%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,2%0,2%0,2%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell6,7%6,5%6,4%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,8%1,9%2,0%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell2,2%2,1%2,1%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell1,8%1,7%1,6%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell5,0%4,8%5,0%