Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute arv ületas 200 000 piiri

04.03.2016 09:24

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt kasvas tähtajatute elektrilepingute kasutajate arv veebruaris kuises arvestuses 2000 võrra 201 000 lepinguni.

Tähtajaliste lepingute arv vähenes samas enam  kui 1000 võrra ja oli veebruari viimasel päeval ligi 377 000. Kokku on leping elektri ostmiseks olemas 578 000 tarbimiskohas ehk 81 protsendil kõikidest tarbimiskohtadest.

Ülejäänud ligi 138 000 tarbimiskohas puudub elektrileping ehk kasutusel on üldteenus. Üldteenuse kasutajate arvele langeb vaid ligikaudu viis protsenti elektritarbimisest.

Märtsi alguses vahetas elektrimüüjat enam kui 600 tarbimiskohta.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Toodangu alusel oli jaanuaris suurim Eesti Energia bilansiportfell – 92 protsenti Eesti elektritoodangust. Järgnesid Nordic Power Managemendi bilansiportfell nelja, Baltic Energy Servicese bilansiportfell kolme ning Fortum Eesti bilansiportfell ühe protsendiga toodangust.

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest

Jaanuar

Detsember

November

Eesti Energia AS bilansiportfell

61,6%

62,6%

62,0%

sh TS Energia OÜ osakaal

1,2%

1,1%

1,1%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

9,6%

9,4%

9,7%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

9,2%

11,2%

11,2%

sh 220 Energia OÜ osakaal

2,6%

3,3%

3,1%

sh VKG Energia osakaal

2,5%

2,8%

3,1%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal

1,1%

1,1%

1,1%

sh Sillamäe SEJ AS osakaal

0,6%

0,7%

0,6%

sh AS Loo Elekter osakaal

0,4%

0,4%

0,4%

sh Starman AS osakaal

0,2%

0,2%

0,2%

sh ELVESO AS osakaal

0,1%

0,2%

0,2%

Alexela Energia AS bilansiportfell

4,0%

5,1%

5,0%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

4,0%

5,3%

5,3%

sh Imatra Elekter AS osakaal

-

2,2%

2,0%

sh Eesti Gaas AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell

3,9%

2,0%

2,0%

Axpo Nordic AS Eesti filiaal bilansiportfell

2,9%

-

-

sh Imatra Elekter AS osakaal

2,5%

-

-

       

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

4,8%

4,4%

4,8%