Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute arv kasvas kuuga 2000 võrra

25.08.2014 08:16

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt oli juuli lõpus enam kui 146 000 tarbimiskohas kasutusel tähtajatu ehk peamiselt börsipõhine elektriostuleping, mis on ligi 2000 võrra enam kui juuni lõpus.

Tähtajaliste lepingute arv vähenes juulis samas ligikaudu 1000 võrra ja oli 418 000. Kokku oli eelmise kuu lõpul leping elektri ostmiseks olemas enam kui 564 000 tarbimiskohas.

Elektrilepinguga tarbimiskohtade tarbitud elektri osa elektri kogutarbimises oli juulis sarnaselt eelnenud kuule 94 protsenti.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas uus leping uue müüjaga kehtima augusti algusest, oli ligikaudu 1100.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud alljärgnevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisestJuuli 2014Juuni 2014Mai 2014
Eesti Energia AS bilansiportfell57,7%58,2%58,4%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell     15,4%15,8%16,1%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell     10,6%10,2%10,2%
     sh VKG Energia osakaal 3,0%2,6%2,7%
     sh 220 Energia OÜ Energia osakaal     1,6%1,6%1,7%
     sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal  1,3%1,2%1,2%
     sh TS Energia OÜ osakaal 0,9%0,9%1,0%
     sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,8%0,8%0,8%
     sh AS Loo Elekter osakaal0,3%0,3%0,3%
     sh ELVESO AS osakaal0,1%0,2%0,2%
     sh Starman AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell7,3%7,0%6,7%
     sh Imatra Elekter AS osakaal1,6%1,6%1,7%
     sh Eesti Gaas AS osakaal0,1%0,1%0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell1,7%1,8%1,9%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell2,2%2,0%1,9%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell5,1%5,0%4,8%