Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute arv kasvab, tähtajaliste arv väheneb

01.09.2016 10:47

Tähtajaliste elektrilepingute kasutajate arv on viimase kuu jooksul vähenenud tuhande võrra 366 000 lepinguni, tähtajatute lepingute arv on samavõrra kasvanud ja ulatub 214 000 lepinguni.

Kokku on leping elektri ostmiseks olemas 580 000 tarbimiskohas ehk 81 protsendil kõikidest tarbimiskohtadest. Üldteenuse kasutajate arv on mitu kuud püsinud stabiilsena, ulatudes ligi 138 000 tarbimiskohani. Üldteenuse kasutajate arvele langes tänavu juulis vaid 4,1 protsenti tarbimisest.

Septembri algusest vahetus elektrimüüja 600 tarbimiskohas. Augusti alguses oli sama näitaja 1200 ja juuli alguses 2000.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Osakaal tarbimisest

juuli

juuni

mai

Eesti Energia AS bilansiportfell

57,2%

58,2%

58,3%

sh TS Energia OÜ osakaal

0,8%

0,9%

0,8%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

11,4%

11,5%

11,1%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

9,2%

9,6%

9,7%

sh VKG Energia osakaal

3,2%

3,1%

2,8%

sh 220 Energia OÜ osakaal

1,8%

1,9%

1,9%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal

1,2%

1,2%

1,1%

sh Sillamäe SEJ AS osakaal

0,7%

0,7%

0,7%

sh AS Loo Elekter osakaal

0,4%

0,4%

0,4%

sh ELVESO AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

6,3%

5,8%

5,7%

sh Eesti Gaas AS osakaal

0,2%

0,2%

0,1%

Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell

3,9%

3,9%

3,9%

Alexela Energia AS bilansiportfell

3,6%

3,6%

3,6%

Axpo Nordic AS Eesti filiaal bilansiportfell

2,5%

2,5%

2,4%

sh Imatra Elekter AS osakaal

1,8%

1,8%

1,8%

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

5,9%

4,9%

5,3%