Dashboard!

Tähtajatute elektrilepingute arv jätkas kasvu

27.03.2015 16:33

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt on enam kui 161 000 elektri tarbimiskohas elektri ostmiseks kasutusel tähtajatu ehk valdavalt börsihinnaga seotud leping, mis on ligikaudu 2000 võrra enam kui kuu aja eest.

Tähtajaliste ehk valdavalt fikseeritud hinnaga elektriostulepingute arv on kuuga vähenenud ligikaudu 1000 võrra ning ulatub praegu enam kui 411 000 lepinguni. Kokku on leping elektri ostmiseks olemas ligikaudu 572 000 tarbimiskohas.

Tarbimiskohti, millel puudub Andmelao statistika kohaselt elektrileping ning kus on seega kasutusel üldteenus, on praegu ligikaudu 139 000. Kuu aja eest oli selliseid tarbimiskohti ligikaudu 600 võrra enam. Jaanuaris langes elektrilepinguta tarbimiskohtade arvele 7,3 protsenti tarbitud elektrienergiast.

Andmelao info kohaselt vahetub aprilli algusest elektrimüüja ligi 1100 tarbimiskohas. Märtsi alguses oli vahetajaid ligi 700.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Osakaal EES tarbimisest, % Veebruar Jaanuar Detsember
Eesti Energia AS bilansiportfell 63,1% 63,4% 60,6%
sh TS Energia OÜ osakaal 1,1% 1,2% -
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 10,9% 11,1% 10,6%
sh 220 Energia OÜ osakaal 3,2% 3,2% 2,2%
sh VKG Energia osakaal 2,4% 2,1% 2,5%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,2% 1,2% 1,2%
sh TS Energia OÜ osakaal - - 1,2%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,7% 0,7% 0,7%
sh AS Loo Elekter osakaal 0,3% 0,3% 0,3%
sh Starman AS osakaal 0,2% 0,2% 0,2%
sh ELVESO AS osakaal 0,2% 0,2% 0,2%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 10,1% 9,9% 13,7%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 5,0% 5,1% 6,5%
sh Imatra Elekter AS osakaal 2,0% 2,1% 2,0%
sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1% 0,1% 0,1%
Alexela Energia AS bilansiportfell 4,5% 4,5% 2,5%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 2,0% 1,9% 1,7%
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 4,3% 4,2% 4,4%