Dashboard!

Tähtajatut elektrilepingut kasutab 206 000 tarbimiskohta

06.05.2016 10:39

Mai alguse seisuga on leping elektri ostmiseks olemas 580 000 tarbimiskohas ja nendest 206 000 kasutavad tähtajatut elektrilepingut.

Tähtajatute lepingute arv kasvas viimase kuu jooksul 6000 võrra, mis on tavapärasest suurem näitaja. Suurema kasvu põhjuseks on asjaolu, et mai algusest läks Alexela Energiale üle Starmanilt omandatud elektrimüügi kliendiportfell. Tähtajalisi lepinguid oli mai alguses ligi 374 000.

Ilma elektrilepinguta tarbimiskohti ehk üldteenuse kasutajaid on ligikaudu 137 000 ehk 1000 võrra vähem kui kuu aja eest. Kuigi üldteenuse kasutajate arv moodustab 19 protsenti tarbimiskohtade üldarvust, langes märtsis nende arvele vaid 4,8 protsenti elektritarbimisest.

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest

Märts

Veebruar

Jaanuar

Eesti Energia AS bilansiportfell

60,1%

60,5%

61,7%

sh TS Energia OÜ osakaal

1,0%

1,1%

1,2%

Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell

10,3%

10,0%

9,6%

Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell

9,3%

9,4%

9,2%

sh VKG Energia osakaal

2,9%

2,3%

2,5%

sh 220 Energia OÜ osakaal

2,4%

2,4%

2,6%

sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal

1,1%

1,1%

1,1%

sh Sillamäe SEJ AS osakaal

0,7%

0,7%

0,6%

sh AS Loo Elekter osakaal

0,4%

0,4%

0,4%

sh Starman AS osakaal

0,2%

0,2%

0,2%

sh ELVESO AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Nordic Power Management OÜ bilansiportfell

4,8%

4,3%

4,0%

sh Eesti Gaas AS osakaal

0,1%

0,1%

0,1%

Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell

4,0%

4,0%

3,9%

Alexela Energia AS bilansiportfell

3,9%

4,0%

4,0%

Axpo Nordic AS Eesti filiaal bilansiportfell

2,7%

2,8%

2,8%

sh Imatra Elekter AS osakaal

2,2%

2,2%

2,4%

       

Eleringi võrgukaod bilansiportfell

4,9%

5,0%

4,8%