Dashboard!

Taastuvenergia tasu 2014

Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2014

0,77 eurosenti/kWh taastuvenergia tasu
20 % käibemaks
0,92 eurosenti/kWh kokku

Hinnangu koostamisel võeti arvesse:

  • Tarbimise prognoos järgmiseks kalendriaastaks –  7564 GWh, mille arvutamisel on aluseks eelneva 12 kuu netotarbimine;  
  • Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud ja toetatud elektrienergia koguste prognoos – 1459 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 65,9 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 7,4 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 49% kulub tuulikute toetamiseks, 37% biomassist enam kui 20 MW võimsusega jaamade poolt toodetud elektrienergia toetamiseks, 14% aga hüdrost, prügist ja mustast leelisest ning biomassist väikeste elektrijaamade poolt toodetud elektrienergia toetusteks;
  •  Taastuvenergia tasudena kogutud summa ületas 15,2 miljoni euro võrra toetustena väljamakstud kogusummat. Selle võrra vähendatakse järgmisel aastal kogutava tasu kogusummat.