Dashboard!

Taastuvenergia tasu 2013

Taastuvenergia tasu perioodil 1. jaanuar - 31. detsember 2013

0,87eurosenti/kWhtaastuvenergia tasu
20%käibemaks
1,04eurosenti/kWhkokku

Hinnangu koostamisel võeti arvesse:

  • Tarbijatele osutatava võrguteenuse prognoos 2013. aastaks on 7436 GWh.
  • Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia koguste prognoos on 1278 GWh. Taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale on ette nähtud toetuse suuruseks 58,9 miljonit eurot, tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuseks aga 5,8 miljonit eurot. Taastuvenergia toetuse summad jagunevad järgmiselt: 43% kulub tuulikute toetamiseks, 38% biomassist toodetud elektrienergia toetamiseks, 19% aga hüdrost, prügist ja mustast leelisest toodetud elektrienergia toetusteks.
  • Taastuvenergia tasudena kogutud summa ületas toetustena välja makstud kogusummat 281 000 euro võrra, millele lisandus Eleringile makstud intressituklu 46 000 eurot. Selle võrra vähendatakse järgmisel aastal kogutava taastuvenergia tasu kogusummat.