Dashboard!

Taastuvenergia moodustas teises kvartalis 16,7 protsenti elektri kogutarbimisest

21.07.2015 09:09

Taastuvenergia moodustas selle aasta teises kvartalis Eestis elektrienergia kogutarbimisest 16,7 protsenti, võrreldes 14,2 protsendiga aasta tagasi. Kokku toodeti teises kvartalis taastuvenergiat 346 gigavatt-tundi ning toodang kasvas 17 protsendi võrra, võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga.

Tuuleenergia moodustas kvartali taastuvenergia kogutoodangust 44 protsenti ning tuuleenergia toodang on aastataguse ajaga kasvanud 36 protsendi võrra 154 gigavatt-tunnini. Tuuleenergiale maksti toetusi 7,3 miljonit eurot, mis on 41 protsenti enam kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust teises kvartalis ligikaudu 89 protsenti.

Tuuleenergia toodangule makstakse kalendriaastas toetust maksimaalselt 600 gigavatt-tunni ulatuses. Aasta esimese kuue kuuga on täitunud 56 protsenti nimetatud mahust ehk toetust on makstud 334 gigavatt-tunnile tuulest toodetud elektrile. Heade tuuleolude jätkudes võib neljanda kvartali keskel toetatava tuuleenergia maht täis saada. Tootjad võivad siis tuuleenergia tootmist jätkata, kuid ei saa selle eest kuni aasta lõpuni enam toetust.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas teises kvartalis  53 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti aprillist juunini elektrit 185 gigavatt-tundi, toodang kasvas möödunud aasta teise kvartaliga võrreldes kuus protsenti. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust kvartali jooksul 7,8 miljonit eurot, mida on neli protsenti enam kui aasta tagasi.

Hüdroenergiast toodeti elektrienergiat tänavu teises kvartalis kaheksa gigavatt-tundi ja toetust maksti 281 000 euro ulatuses.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv on eelmise aasta keskpaigaga võrreldes kasvanud üle kahe korra 259-ni. Kolme kuuga võrku antud ja toetust saanud päikeseenergia kogus oli kokku 260 megavatt-tundi. Kuna eeldatavalt tarbivad enamuse toodetud päikeseenergiast mikrotootjad ise kohapeal ära, on päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus toetust saanud kogusest hinnanguliselt 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering teises kvartalis taastuvenergia toetust 286 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 15,4 miljonit eurot. Rahalises arvestuses kasvas taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta teise kvartaliga võrreldes 19 protsenti.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu teises kvartalis sama palju kui eelmise aasta samal ajal – 1,3 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrit 39 gigavatt-tundi.

Aasta esimese poole kokkuvõttes on taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi makstud kokku 38 miljoni euro ulatuses.  Elektritarbijatelt kogutavat taastuvenergia tasu, millest toetusi rahastatakse,  on samal perioodil kogutud 34,1 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta leiab rohkem infot siit.

Juunikuus avaldas Elering 2014. aasta segajäägi osakaalud, mille alusel pärineb 11 protsenti päritolutunnistustega  tõendamata elektrienergiast arvestuslikult taastuvenergiast.