Dashboard!

Taastuvenergia moodustas kolmandas kvartalis 13,5 protsenti kogutarbimisest

20.10.2016 09:16

Selle aasta kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 279 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 13,5 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis, mis on ühe protsendi võrra vähem kui eelnenud kvartalis.

Tuuleenergia moodustas kolmanda kvartali taastuvenergia kogutoodangust 43,5 protsenti ning toodetud 121 gigavatt-tundi oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes heade tuuleolude tõttu üle kümme protsendi suurem.

Tuuleenergia eest maksis Elering juulist septembrini toetusi 5,6 miljonit eurot, mis on samuti kümnendiku võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 88 protsenti ning kvartali jooksul maksti välja 20 protsenti aastaks plaanitud tuuleenergia toetustest. Kolme kvartali kokkuvõttes on seni toetust makstud 54 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest piirmäärast. Eelmisel aastal oli soodsamatest tuuleoludest tingituna septembri lõpuks välja makstud 72 protsenti tuuleenergiale lubatud toetuse määrast.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas tänavu kolmandas kvartalis 54 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti kolme kuuga elektrit 150 gigavatt-tundi. Möödunud aasta kolmandas kvartalis oli toodang ligi 15 protsenti suurem. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust tänavu kolmanda kvartali jooksul 7,2 miljonit eurot.

Hüdroenergiast toodeti elektrienergiat kolmandas kvartalis seitse gigavatt-tundi ja toetusteks kulus 264 726 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos ja praegu toodavad päikesepaneelidega elektrienergiat juba üle 600 tootja. Kui varasemalt tootsid päikesest elektrienergiat valdavalt kuni 11-kilovatist võimsust kasutavad eramajaomanikud, siis viimasel ajal on hakanud lisanduma üha enam äriettevõtetele kuuluvaid 50-200-kilovatise võimsusega päikesejaamasid. Kolmandas kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus üks gigavatt-tund.

Ilmateenistuse andmetel on tänavu juulist septembrini päikesepaistet keskmiselt 15 protsendi võrra vähem olnud kui möödunud aastal samal ajal. Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus toetust saanud kogusest olla 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering kolmandas kvartalis taastuvenergia toetust 245 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 13,2 miljonit eurot. Rahalises arvestuses jäi taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta kolmanda kvartaliga võrreldes samasse suurusjärku.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu kolmandas kvartalis veidi vähem kui eelmise aasta samal ajal – 450 000 eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 14 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Nimetatud tasu kogus Elering kolmanda kvartali jooksul 16 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta leiab rohkem infot siit.