Dashboard!

Taastuvenergia moodustas esimeses kvartalis 13 protsenti elektri kogutarbimisest

20.04.2016 09:40

Selle aasta esimeses kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 345 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 13,0 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis.

Tuuleenergia moodustas esimese kvartali taastuvenergia kogutoodangust ligi 42 protsenti ning tuulest toodetud elektri kogus – 143 gigavatt-tundi –  on kehvemate tuuleolude tõttu enam kui kolmandiku väiksem võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Tuuleenergiale maksis Elering esimese kolme kuu jooksul toetusi 6,9 miljonit eurot, mis on samuti kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 90 protsenti ning kvartali jooksul maksti välja 21 protsenti aastaks plaanitud tuuleenergia toetustest.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas esimeses kvartalis 56 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti jaanuarist märtsini elektrit 192 gigavatt-tundi. Ligikaudu samal tasemel oli toodang ka möödunud aasta algul. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust kvartali jooksul 8,6 miljonit eurot.

Hüdroenergiast toodeti elektrienergiat tänavu esimeses kvartalis kümme gigavatt-tundi ja toetusteks kulus 336 200 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos ja enda tootmisseadme on toetuse saamiseks registreerinud enam kui 400 päikesepaneelidega elektrienergia tootjat. Esimeses kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus kokku 169 megavatt-tundi, mis on 1,6 korda enam kui aasta tagasi. Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt on päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus toetust saanud kogusest 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering esimeses kvartalis taastuvenergia toetust 308 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 15,9 miljonit eurot. Rahalises arvestuses kahanes taastuvenergia toetuste summa möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes viiendiku.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu esimeses kvartalis samuti veidi vähem kui eelmise aasta samal ajal – 1,5 miljonit eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 48 gigavatt-tundi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Nimetatud tasu kogus Elering esimese kvartali jooksul 20,3 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta leiab rohkem infot siit.