Dashboard!

Sõlmiti Estlink 2 merepõhja uuringute leping

29.06.2009 12:46

Elering OÜ (endise nimega OÜ Põhivõrk) ja Saksa uuringufirma Fugro OSAE GmbH sõlmisid 25. juunil 2009. aastal töövõtulepingu alalisvoolu (HVDC) merekaabli Estlink 2 trassi uuringuteks.

Sõlmitud töövõtulepingu mahus teostatakse merepõhja geofüüsikalised uuringud, mis annavad informatsiooni merepõhja tingimuste kohta. Samaaegselt viiakse läbi ka geotehnilised uuringud - teostatakse pinnaseproovide võtmised ning nende analüüsid laboratooriumis.

Tööd tehakse uurimislaevalt MV Meridian. Meretrassi pikkuseks planeerime 140 kilomeetrit ning uuritava trassi laius jääb 200 ja 300 meetri vahele olenevalt merepõhjast,nimetas Elering OÜ projektijuht Reigo Haug. Merepõhja geofüüsikalise kaardistamise ja proovide võtmise järel tehakse vajalikud sukeldumised, mille käigus uuritakse neid objekte, mis on eelnevate uuringute käigus leitud. Peale geofüüsikalisi uuringuid ning esmast analüüsi määratakse kindlaks geotehniliste ja keskkonnaalaste uuringupunktide asukohad ning viiakse läbi järgnevad vajalikud uuringud. Merepõhja uuringud on olulise tähtsusega kogu Estlink 2 projektile kuna uuringu tulemusena saadav informatsioon on lähtematerjaliks kaabelliini projekteerimisel, kaabli valmistamisel ja paigaldamisel ning seetõttu kvaliteetselt teostatud uuringud saavad olema kindlaks aluseks edaspidises töös, rääkis Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali. Töödega alustatakse 06.juulil 2009. Väliuuringute kavandatav lõpptähtaeg on augustis ning uuringutulemuste lõpparuande esitamine peab toimuma käesoleva aasta detsembris. Tööde lepinguline maksumus on 1,5 miljonit eurot. Rahvusvahelisel hankel osales 5 pakkujat, kellest 4 täitsid kvalifitseerimistingimused. Võitjaks osutunud Fugro OSAE GmbH on 50 riigis tegutsev rahvusvaheline firma, kes teostab geodeetilisi, geotehnilisi ja geofüüsikalisi uuringuid merel, maal ja õhus.