Dashboard!

Septembris mõjutas Põhjamaade elektribörsil hinda Norras toodetud hüdroenergia kasv

25.10.2011 13:50

Möödunud kuul mõjutas Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot (NPS) Eesti hinnapiirkonnas kauplemist kõige enam Läti defitsiit ning Norra odavam hüdroenergia, mille mõjul langesid hinnad nii Soome kui Eesti hinnapiirkonnas.

Kuna Eesti hinnapiirkonna hind jäi Soome omast veidi kõrgemaks, liikus elekter septembris peamiselt Soomest Eestisse. Võrreldes eelmise kuuga tõi see kaasa olulise ekspordi languse Soome (21 GWh). Eksport Leetu kasvas kolm korda (35 GWh-ni) ning eksport Lätti oli jätkuvalt kõrge 264,8 GWh.

Kokkuvõttes langes septembris NPS Eesti hind ligi 14%, jäädes keskmiselt 40,86 EUR/MWh juurde. Põhjamaade hinnapiirkondades langesid hinnad tänu hüdroenergia suurele osakaalule kuni 39%. Seejuures ei mõjutanud Põhjamaade madal elektrihind nii tugevalt Eesti hinnapiirkonna hinda, kuna nõudlus Läti ja Leedu turuosaliste poolt oli suurem kui EstLink 1 merekaabel Soome hinnapiirkonnast elektrit importida võimaldas. Samuti tekkis nn pudelikael Soome ja Rootsi vahele, kus ülekandevõimsus ei olnud piisav, et tagada Norra hüdroenergia voog Soome ja sealt edasi Eestisse.

NPS Eesti hinnapiirkonnas ostetud kogused jäid eelmise kuuga samale tasemele (502 GWh), millest Eesti turuosalised ostsid 42%, Läti 51% ning Leedu turuosalised 7%. Eesti turuosaliste poolt septembris ostetud kogus moodustab Eesti sisemaisest tarbimisest 37% ning on võrreldes augustiga 9% võrra langenud.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdud elektrienergia kogused vähenesid veerandi võrra (410 GWh), seda seoses hinna langemisega ligi 7 eurot MWh. Kuna Baltpooli hind oli 70% ajast kõrgem kui Eestis, siis Leedu turuosaliste poolt müüdud kogused vähenesid ligi kolm korda. Läti turuosaliste poolt tehtud müügipakkumiste osakaal oli väga väike (kokku müüdi 1GWh). Eesti turuosaliste poolt müüdi septembrikuus kokku 97%.

Septembris oli Põhjamaade hüdroreservuaaride täituvus kõrgem kui eelnevatel aastatel, mille tulemusel langes süsteemihind 2011. aasta madalaimale tasemele — 28,94 EUR/MWh. Seejuures viimase 12 kuu keskmine süsteemihind on 54,08 EUR/MWh. Võrreldes 2010. aastaga langesid kõikides NPS hinnapiirkondade elektrienergia hinnad. NPS Soome septembrikuu keskmine hind 38,86 EUR/MWh oli augustikuuga võrreldes 20% võrra madalam.

Septembrikuu täispika kokkuvõttega on võimalik tutvuda siin.