Dashboard!

Septembris lisandus 1000 tähtajatut elektrilepingut

29.10.2014 08:53

Eleringi hallatava Andmelao statistika kohaselt oli septembri lõpu seisuga 148 400 tarbimiskohas elektri ostmiseks kasutusel tähtajatu ehk valdavalt börsihinnaga seotud elektrileping, mida on ligikaudu 1000 võrra enam võrreldes augusti lõpuga.

Tähtajalist ehk valdavalt fikseeritud hinnaga elektrilepingut kasutas eelmise kuu lõpul ligi 418 000 tarbimiskohta.

Kokku on leping elektri ostmiseks olemas 566 400 tarbimiskohal ehk 80 protsendil kõikidest tarbimiskohtadest. Elektrilepinguga on Andmelao statistika järgi katmata 143 400 tarbimiskohta.

Elektrilepinguga tarbimiskohtade tarbitud elektri kogus moodustas eelmisel kuul jätkuvalt 94 protsenti kogutarbimisest.

Elektrimüüjat vahetada otsustanud kliente, kellel hakkas uus leping uue müüjaga kehtima oktoobri algusest, oli ligikaudu 1400.

Müüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenuse mahte. Arvesse ei ole võetud ette fikseeritud tarneid tarbijatele, mistõttu müüjate tegelikud müügiosad võivad tabelis toodust pisut erineda.

Tootmismahtude alusel olid eelmisel kuul kolm kõige suurema osakaaluga bilansihaldurit Eesti Energia, Nordic Power Management ning Baltic Energy Services, kelle bilansiportfelli kuulus vastavalt 90,2, 5,7 ja 3,4 protsenti tootmisest.
 

Osakaal elektrisüsteemi tarbimisest SeptemberAugust Juuli
Eesti Energia AS bilansiportfell 59,5%58,4% 57,9%
Elektrum Eesti OÜ bilansiportfell 15,0%15,0% 15,2%
Baltic Energy Services OÜ bilansiportfell 10,6%10,8% 10,5%
sh VKG Energia osakaal 2,7%2,5% 3,0%
sh 220 Energia OÜ osakaal 1,7%1,5% 1,6%
sh VKG Elektrivõrgud OÜ osakaal 1,2%1,2% 1,2%
sh TS Energia OÜ osakaal 0,9%0,9% 0,9%
sh Sillamäe SEJ AS osakaal 0,6%0,6% 0,8%
sh AS Loo Elekter osakaal 0,3%0,3% 0,3%
sh ELVESO AS osakaal 0,2%0,2% 0,1%
sh Starman AS osakaal 0,1%0,1% 0,1%
Nordic Power Management OÜ bilansiportfell 6,8%7,3% 7,3%
sh Imatra Elekter AS osakaal 1,7%1,8% 1,6%
sh Eesti Gaas AS osakaal 0,1%0,1% 0,1%
Elektrimüügi AS bilansiportfell 2,0%1,8% 1,8%
Inter Rao Eesti OÜ bilansiportfell 1,9%2,1% 2,2%
      
Eleringi võrgukaod bilansiportfell 4,2%4,6% 5,1%