Dashboard!

Sellel aastal ootab Elering talumistasu taotlusi täiendavalt 1. novembrini

17.09.2015 09:14

Elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering võtab sellel aastal talumistasu taotlusi täiendavalt vastu kuni 1. novembrini ning maksab talumistasuna maaomanikele välja summa, mis võrdub tehnorajatise kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maksimaalse maamaksuga.

„Kuna talumistasu regulatsioon on puudulik, saame maksta tehnorajatisi taluvatele maaomanikele tänavu talumistasuna välja maamaksu kaitsevööndi ulatuses, vabastades maaomanikud sellise maaomandiga seotud otsesest kulust. Maamaksu ulatuses talumistasu maksmise kohustuse osas valitseb meie hinnangul selgus lähtuvalt riigikohtu otsusest ja sellest ka lähtume. Kindlasti ei ole see maaomanike poolt vaadates piisav, aga siiski samm edasi võrreldes varasemate talumistasudega,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

„Samas toetan igati justiitsministri sellesuvist algatust seadusandluse korrastamiseks talumistasu maksmise osas ja loodame järgnevatel aastatel tugineda tasu maksmisel juba uuele selgele regulatsioonile. Eelkõige ongi see seadusandja otsus leida tasakaal tehnorajatise talumise tasu ja võrgutasude vahel. Mida kõrgem on talumistasu, seda kõrgemad on näiteks ka gaasi ja elektri võrgutasud,“ lisas Veskimägi.

Täpsem info talumistasu kohta on leitav Eleringi ja Elering Gaasi kodulehelt. Taotlus tuleb esitada kodulehtedelt leitaval blanketil, saates selle elektronposti aadressile ene.antik@elering.ee või info@elering.ee  või ka kirja teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Talumistasu makstakse välja tavapäraseks tähtajaks ehk 1. detsembriks.

Need talumiskohustusega kinnistute omanikud, kes on taotluse esitanud mõnel varasemal aastal, ei pea taotlust uuesti esitama, välja arvatud juhul, kui nende pangakonto number või muud olulised andmed on vahepeal muutunud.

Elering haldab enam kui 5500 kilomeetrit kõrgepingeliine. Liinide kaitsevööndite kogupindala ulatub 270 miljoni ruutmeetrini ning neis paikneb osaliselt või täielikult enam kui 17 000 kinnistut. Elering Gaasi halduses on ligi 900 kilomeetrit gaasitorustikke koos sinna juurde kuuluvate rajatistega.