Dashboard!

Selgusid Eleringi energeetikastipendiumi saajad

02.03.2012 10:09

Esmakordselt korraldatud Eleringi energeetikastipendiumi konkursile laekus 10 avaldust, mille hulgast otsustati stipendium anda TTÜ elektroenergeetika doktorandile Tanel Sarnetile ning TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile Kristo Klesmentile.

Stipendiumi võitnud Tanel Sarnet keskendub oma uurimustöös elektrirongide mõjude uurimisele Eesti elektrisüsteemis ning lahenduste välja pakkumisele negatiivsete mõjude leevendamiseks. Kristo Klesment asub kaardistama erinevat tüüpi elektri tarbijate tarbimismustreid ning pakub välja lahendusi tarbimise juhtimiseks lähtuvalt elektri hinnast ja elektrisüsteemi koormusest. Stipendiumile kandideerimiseks ette antud neljast uurimisteemast olid avalduste esitajate seas kõige populaarsemad tarbimise juhtimise võimalused, mille uurimiseks esitati 6 avaldust, ning elektritranspordi mõju, millele esitati 3 avaldust.

Antud stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel sõlmitud koostöölepingu alusel ja stipendiumi antakse välja iga-aastaselt kuni kahele üliõpilasele uurimistöö tegemiseks. Stipendium määratakse 10 kuuks ning selle suurus magistrantidele on 1200 eurot kuus ja doktorantidele 1500 eurot kuus.