Dashboard!

Segajääk 2014

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektrituru ühiseeskirjade direktiiv 2009/72/EÜ kehtestab tarnijale kohustuse arvel ja reklaammaterjalides esitada tarbijale ülevaate energiaallikate osakaalust tema tarbimises (supplier mix) riiklikul tasemel selgelt võrreldaval viisil. Sama soovitab ka taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ sätestades lisaks taastuvenergiast toodetud elektrienergia tõendamise kohustuse tarbijale läbi päritolutunnistuste.


Eelnevaga seoses muutuvad elektrimüüjatel elektrituruseaduse § 751 alusel alates 1.07.2015 kohustused taastuvenergiat puudutavate andmete avalikustamisel ja esitamisel.
Põhivõrguettevõtja töötab välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldab 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajäägi. Segajääk võimaldab omistada päritolutunnistustega katmata osale tarnitud elektrienergiast arvutuslikult päritolu. Termini ingliskeelne vaste on residual mix.

2014.a. segajäägi andmed on kättesaadavad siin ning metoodika ja mõistete selgitused siin.

Eesti segajääk 2014

FOS89,00%7,223 TWh
RES11,00%0,893 TWh
NUC0%0 TWh

Allolev xls-formaadis abitabel on koostatud silmas pidades elektrienergia müüjaid eesmärgiga aidata ühtedel alustel ja korrektselt esitada nõutavat teavet. Abitabel ei sisalda juriidiliselt siduvaid tõlgendusi ning on käsitletav soovitusliku infomaterjalina.

 

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Eesti 2014 segajaak ja metoodika Eesti 2014.a. segajääk ja metoodika /Estonian residual mix for 2014 and calculation methodology 01.06.2016 104.26 KB
Müüjate tarnestruktuuri näidis (2014 andmetel) Excel-formaadis tabel müüjate tarnestruktuuri arvutuse hõlbustamiseks / Excel-spreadsheet to help suppliers calculate their supply mix 29.06.2015 12.60 KB